سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

مدیرمسوول «مهرتابان» و نویسنده «ابرار» مجرم شناخته شدند

در این جلسه نویسنده روزنامه ابرار به اتهام نشر اکاذیب و توهین مجرم شناخته شد و هیات منصفه دادگاه مطبوعات به اتفاق آرا، وی را مستحق تخفیف ندانست.
مدیرمسوول هفته نامه «مهر تابان» و نویسنده روزنامه «ابرار» در جلسه روز یکشنبه دادگاه مطبوعات مجرم شناخته شدند.

جلسه امروز دادگاه مطبوعات در شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران و به ریاست قاضی «سیامک مدیر خراسانی» برگزار شد.
در این جلسه نویسنده روزنامه ابرار به اتهام نشر اکاذیب و توهین مجرم شناخته شد و هیات منصفه دادگاه مطبوعات به اتفاق آرا، وی را مستحق تخفیف ندانست.

با بررسی پرونده سه متهم هفته نامه «مهر تابان»، گرچه مدیرمسوول آن (ع. ک) به اتهام افترا مجرم شناخته نشد اما به اتهام توهین، مجرم شناخته شد.
همچنین دو نویسنده این نشریه به نام «خ.م» و «ع.ق» به اتهام توهین مجرم شناخته شدند.
به گزارش ایرنا، هیات منصفه دادگاه مطبوعات با توجه به عذرخواهی متهمان از شهردار اسلام شهر (شاکی پرونده) و در نظر گرفتن رأفت اسلامی، آنها را مستحق تخفیف دانست.
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ١١-٠٣-١٣٩٣, ١٨:٣٨

   

پر مبحث ترین ها