سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

محکومیت مدیران چند نشریه

بروز شده : ۵-٠٨-١٣٩٣, ٠٠:٣٧    نسخه چاپی    
همچنین پرونده مدیرمسئول نشریه "زنان امروز"، براساس کیفرخواست صادر شده به اتهام "استفاده ابزاری از تصاویر زنان " تشکیل شده بود که با ختم رسیدگی، اعضای هیئت منصفه ، با اکثریت آرا متهم پرونده را مجرم و با اکثریت آرا نیز مستحق تخفیف در مجازات دانستند .
دبیر هیئت منصفه مطبوعات استان تهران، گفت: مدیران مسئول نشریه های "افکار" ، ورزشی "گل" ، "زنان امروز" و "تهران امروز" مجرم شناخته شدند.

علی اکبر کسائیان در مصاحبه با واحد مرکزی خبر، افزود : دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیران مسئول چهار نشریه صبح یکشنبه، در شعبه ۷۹ دادگاه کیفری به ریاست محمدی کشکولی و با حضور اعضای هیئت منصفه مطبوعات استان تهران برگزار شد .

وی گفت : پرونده مدیر مسئول روزنامه "افکار" براساس کیفرخواست صادر شده به اتهام "نشر مطالب خلاف واقع و فعالیت تبلیغی علیه نظام" با شکایت مدعی العموم تشکیل شده بود که اعضای هیئت منصفه ، متهم پرونده را در خصوص اتهام "نشر مطالب خلاف واقع" به اتفاق آرا و در خصوص اتهام "تبلیغ علیه نظام" با اکثریت آرا مجرم تشخیص دادند.

وی گفت: پرونده مدیر مسئول روزنامه ورزشی"گل" نیز بر اساس کیفرخواست صادر شده از دادسرای فرهنگ و رسانه به اتهام "نشر مطالب خلاف واقع به قصد اضرار به غیر" تشکیل شده بود که در این پرونده نیز اعضای هیئت منصفه مطبوعات با ختم رسیدگی به پرونده، مدیر مسئول این نشریه را با اکثریت آرا مجرم شناخت و با اکثریت آرا نیز مستحق تخفیف در مجازات دانست .
کسائیان افزود: همچنین پرونده مدیرمسئول نشریه "زنان امروز"، براساس کیفرخواست صادر شده به اتهام "استفاده ابزاری از تصاویر زنان " تشکیل شده بود که با ختم رسیدگی، اعضای هیئت منصفه ، با اکثریت آرا متهم پرونده را مجرم و با اکثریت آرا نیز مستحق تخفیف در مجازات دانستند .

وی افزود : همچنین پرونده مدیرمسئول نشریه "تهران امروز" براساس کیفرخواست صادر شده به اتهام "انتشار حکم غیرقطعی دادگاه" تشکیل شده بود که با ختم رسیدگی به این پرونده، اعضای هیئت منصفه مطبوعات، متهم پرونده را با اکثریت آرا مجرم تشخیص دادند .
وی افزود : مدیران مسئول نشریه های " افکار" ، "گل" و "زنان امروز" نیز در جلسه دادگاه حضور داشتند و از اتهامات مطرح شده در کیفرخواست دفاع کردند و پرونده مدیر مسئول "تهران امروز" نیز به صورت غیابی رسیدگی شد.
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ۵-٠٨-١٣٩٣, ٠٠:٣٧

   

پر مبحث ترین ها