سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

موافقت مجلس با بازنشستگی پیش از موعد

نمایندگان با تصویب بند "د" تبصره مذکور مقرر کردند بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 و قانون تمدید آن در دستگاه‌های اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد(52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است.
براساس مصوبه مجلس بازنشستگی پیش از موعد مشمولان قانون بازنشستگی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه و بدون سنوات ارفاقی مجاز شد.
تسنیم: براساس مصوبه مجلس بازنشستگی پیش از موعد مشمولان قانون بازنشستگی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه و بدون سنوات ارفاقی مجاز شد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه جلسه علنی عصر امروز پارلمان بررسی لایحه بودجه سال 1393 کل کشور ادامه داده و بندهایی از تبصره 19 ماده واحده این لایحه را به تصویب رساندند.

وکلای ملت با تصویب بند "الف" تبصره 19 مقرر کردند که افزایش حقوق گروه‌های مختلف حقوق‌بگیر از قبیل هیئت علمی، کارکنان کشوری و لشکری و قضات به‌طور جداگانه توسط دولت به نحوی که تفاوت تطبیق موضوع مواد(71) و (78) قانون مدیریت خدمات کشوری در حکم حقوق، ثابت باقی بماند، انجام پذیرد.

بهارستان‌نشینان همچنین در بند "ب" این تبصره مصوب کردند در تمامی دستگاه‌های اجرایی، امتیاز کمک‌هزینه فوت برای بازماندگان متوفی و ازدواج 6500 و امتیاز حساب پس‌انداز کارکنان دولت (سهم دولت) 150 تعیین و پرداخت می‌شود.

به موجب مصوبه مجلس در بند "ج" تبصره 19 تاکید شد که ماده(17) قانون مدیریت خدمات کشوری منحصر به امور خدمات اداری دستگاه‌های اجرایی است و شامل اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای نمی‌شود. همچنین اختیارات هیأت ‌وزیران در مورد تعیین نصاب معاملات موضوع قانون برگزاری مناقصات مصوب 3/11/1383 به مواردی که معامله به‌صورت مزایده انجام می‌شود، نیز تسری می‌یابد.

همچنین نمایندگان با تصویب بند "د" تبصره مذکور مقرر کردند بازنشستگی پیش از موعد کلیه مشمولان قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 5/6/1386 و قانون تمدید آن در دستگاه‌های اجرایی دولتی با موافقت بالاترین مقام اجرایی دستگاه یا مقام مجاز موضوع مواد(52) و (53) قانون محاسبات عمومی کشور و بدون سنوات ارفاقی مجاز است.

اجرای این حکم از محل اعتبارات هزینه‌ای دستگاه‌ها و فروش اموال دولتی یا صرفه‌جویی ناشی از کاهش نیروها که میزان آن به تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور می رسد، قابل تأمین و پرداخت است.
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ١٩-١١-١٣٩٢, ٢٠:٣٣

   

پر مبحث ترین ها