سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

مرکز آمار: تورم روستایی اردیبهشت ماه 13.1 درصد شد

مرکز آمار ایران گزارش شاخص قیمت کالاها و خدمات مصرفی خانوارهای روستایی کشور در اردیبهشت ماه سال 1394 را منتشر کرد.

به گزارش مرکز آمار ایران، شاخص کل بر مبنای 100=1390 اردیبهشت ماه سال 1394 عدد 220.6 را نشان می دهد که نسبت به ماه قبل 0.9 درصد افزایش داشته است.
افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 13.3 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (13.1درصد) افزایش یافته است.
درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم روستایی) در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال 94 نسبت به دوره مشابه سال قبل 13.1 درصد است که نسبت به تورم دوازرده ماهه منتهی به فروردین ماه 1394 (13.4درصد) کاهش یافته است.
شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات، در این ماه به رقم 243.9 رسید که نسبت به ماه قبل 0.9 درصد افزایش نشان می دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی ها در ماه مورد بررسی به 241.1 رسید که نسبت به ماه قبل 1 درصد افزایش نشان می دهد.
همچنین شاخص گروه اصلی خوراکی ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 14.9 درصد افزایش نشان می دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 8.9 درصد است.
شاخص گروه عمده خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل 14.2 درصد افزایش نشان می دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه 94 نسبت به دوره مشابه سال قبل 8.7 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1394 (8.4درصد) افزایش یافته است.
بر پایه این گزارش، شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در اردیبهشت ماه 94 به رقم 205 رسید که 1 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می دهد.
میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل 12.6 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال 1394 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 16.9 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به فروردین ماه 1394 (17.6درصد) کاهش یافته است.

telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٢٠-٠٣-١٣٩۴, ١٧:٣۵

   

پر مبحث ترین ها