سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

سوء استفاده مؤسسات مالي و اعتباري از اسماء متبرکه

واکاوي اينکه چرا در طول ده سال گذشته با عملکرد سوءمؤسسات مالي و اعتباري هيچگونه برخورد جدي مخصوصا از ناحيه بانک مرکزي نشده است، محل تأمل جدي است و حال آنکه طبق قانون پولي و بانکي مؤسساتي که فعاليت گسترده پولي دارند و با جذب سپرده‌هاي مردم اقدام به فعاليت بانکي مي‌کنند، بايد از بانک مرکزي مجوز داشته باشند و نيروي انتظامي وظيفه دارد با مؤسساتي که چنين مجوزي ندارند، برخورد کند .

ا... لا اله الا هو له الا سما ء الحسني(سوره طه،آيه 8)

پروردگار يکتا را جز او معبودي نيست و نيکو ترين اسم‌ها و نام‌ها خاص اوست

همگان مي‌دانند که نام‌ها و اسماء الهي از حرمت خاصي برخوردار است و لذا مردم ايران از عشق و ارادت خالصانه‌اي که به قرآن کريم و اهل بيت عصمت و طهارت(ع)از دير باز داشته‌اند، همواره از اسماء الهي و مقدس و نام‌هاي مبارک اهل بيت(ع) براي مساجد، حوزه‌هاي علميه، حسينيه‌ها و مکانهايي که شرافت ذاتي و يا سببي دارند، استفاده مي‌کنند.

در همين راستا کاربرد اين اسماء مقدس براي مراکز علمي،فرهنگي و يا مؤسسات خيريه هم قابل قبول است و حتي استفاده از اين نام‌هاي مبارک براي قرض الحسنه‌ها چون عموماَ خاستگاهشان مساجد بوده‌اند و صرفاَ فعاليت حمايتي از محرومين و مستضعفين داشته‌اند و هيچگاه در فکر سود آوري نبوده و با پشتيباني افراد خير و مومن به حرکت خود ادامه مي‌دهند، باز بلا اشکال است، وليکن آنچه هم اکنون مشاهده مي‌شود سوءاستفاده‌اي است که مؤسسات مالي و اعتباري از اين نام‌هاي مبارک و مقدس مي‌کنند و حال آنکه غالبا غرق در مفاسد اقتصادي هستند.

به نظر مي‌رسد اين قبيل مؤسسات مالي با مطالعه روانشناختي جامعه ايران پي بردند که اکثريت عظيم مردم مسلمان ايران، محب اهل بيت(ع) هستند و لذا خواستند با نام گذاري اسماء الهي و مقدس بر تشکيلات مالي و اعتباري شان، جلب اعتماد عمومي کنند و مردم بدون هيچ شک و شبهه‌اي اموال و پولهاي خود را به آنها بسپارند و طبيعي است هر مؤسسه‌اي که نام هر يک از امامان معصوم را بر خود بگذارد در حقيقت خود را در‌هاله‌اي از معنويت قرار مي‌دهد و حال آنکه اين نام مقدس فقط يک پوشش و لفافه‌اي براي تمام مفاسد آنان محسوب مي‌شود.

ما در اين مقال بر آن نيستيم تا نام يکايک اين مؤسسات را ببريم وليکن هر کس در هر شهري زندگي مي‌کند، در هر خياباني قطعا به اين نامها برخورد مي‌کند و اي کاش از روز نخست با اين مؤسسات که همانند قارچ پديدار شده‌اند برخورد مي‌شد و يا حداقل آنها را ملزم مي‌کردند که از نامهاي اهل بيت(ع) و اسماء مقدس استفاده نکنند و بگذارند حرمت اين نامها و اسماء الهي حفظ شود تا خداي ناکرده با سوء عملکردشان موجب بدبيني و دين گريزي مردم از مقدسات نشوند.

به هر حال هم اکنون که قواي محترم مجريه،قضاييه و مقننه،تصميم به مقابله با مفاسد مؤسسات مالي واعتباري غير مجاز گرفته‌اند و يکي از آنها را نيز در مشهد منحل اعلام کردند،انشاء‌ا... با عزم جدي به حساب بقيه هم برسند و اين حجم عظيم نقدينگي که بدون هيچگونه نظارت و ضابطه‌اي در اختيار آنان قرار گرفته، بطوري که گفته مي‌شود 20 درصد پول کشور را شامل مي‌شود،قبل از افساد بيشتر از چنگ آنان خارج شود و در بانکها و مراکز مالي ذيصلاح نگهداري و در سيطره نظارت جدي بانک مرکزي قرار گيرد.

اما تذکر اين نکته رانيز در همين مقطع شايسته و بايسته مي‌دانم که نسبت به نامگذاري اين قبيل مؤسسات حساس باشند و بانک مرکزي و شوراي پول و اعتبار که جنبه سياستگذاري و نظارتي بر اين مراکز و مؤسسات را دارند، هرگونه استفاده از اسماء مقدس و نامهاي مبارک اهل بيت(ع) را براي مؤسسات مالي به دليل آنکه در معرض فساد هستند، ممنوع اعلام کنند و آنها يي هم که حتي مجوز دارند، ملزم به تغييرات نام شوند تا اگر روزي مفسده‌اي از آنها مکشوف شد به ساحت و حريم اولياء الهي بي حرمتي نشده باشد.

ضمنا هم اکنون که بحث مقابله با مفاسد مؤسسات مالي و اعتباري غير مجاز هست، مجوز دارها گمان نکنند که در حاشيه امن قرار دارند و کسي با آنها کاري ندارد! اين مجوز‌ها آغاز نظارت‌ها ي عميق و پيوسته بانک مرکزي را مي‌طلبد تا مبادا روزي غده سرطاني فساد مالي درآنان راه يابد.

واما نکته ديگر اخذ سودهاي کلاني است که بانکها به عنوان جريمه دير کرد پرداخت وام‌ها و امثالهم از مردم مي‌گيرند و غالب مراجع معظم تقليد آن را حرام اعلام کرده‌اند و بالاخره براي اين موضوع هم بايد تدبيري‌انديشيده شود تا حکم ربا را پيدا نکند.

ضمناَ واکاوي اينکه چرا در طول ده سال گذشته با عملکرد سوءمؤسسات مالي و اعتباري هيچگونه برخورد جدي مخصوصا از ناحيه بانک مرکزي نشده است، محل تأمل جدي است و حال آنکه طبق قانون پولي و بانکي مؤسساتي که فعاليت گسترده پولي دارند و با جذب سپرده‌هاي مردم اقدام به فعاليت بانکي مي‌کنند، بايد از بانک مرکزي مجوز داشته باشند و نيروي انتظامي وظيفه دارد با مؤسساتي که چنين مجوزي ندارند، برخورد کند .

البته برخورد اصلي با اين تخلفات توسط قوه قضاييه صورت مي‌گيرد، وليکن ابتدا بانک مرکزي بايد به مرجع قضايي اعلام کند که فلان مؤسسه مالي مجوز ندارد و متعاقب آن قوه قضاييه به آن مؤسسات متخلف کتباَاعلام مي‌کند که شما مجوز نداريد و بايد فعاليت خود را متوقف کنيد و اگر امتناع کردند نيروي انتظامي به عنوان ضابط قضايي وارد عمل مي‌شود و از فعاليت اين مؤسسات جلوگيري مي‌کند.

در بيستم دي ماه سال 1390 بانک مرکزي اخطار شديد الحني به مؤسسات مالي و اعتباري داد که از تبليغات فعاليت بانکي خودداري کنيد و مدت 5 روز به آنها مهلت داد تا با توجه به ممنوعيت تبليغات و افتتاح شعب قبل از اخذ مجوز از بانک مرکزي، شعبي را که افتتاح نموده‌اند، تعطيل کنند و هيچگونه تبليغاتي نداشته باشند وليکن از آن پنج روز که هيچ،پنج سال مي‌گذرد !و آنان امروز بسيار چاق تر و فربه تر شده‌اند و اموال مردم در حسابهاي شخصي آنها بدون هيچگونه نظارتي کاملا سليقه‌اي و فردي هزينه مي‌شود و صرفاَ سود متعارفي را به مشتريان مي‌دهند، گرچه موارد بسياري پرونده‌هاي قضايي وجود دارد که همين مؤسسات پولهاي کلان مردم را گرفته و چند ماه اول را سود داده‌اند و سپس به بهانه‌هاي واهي سال‌هاست نه اصل پول را ميدهند و نه فرع آن را و متأسفانه سير قضايي پرونده‌ها هم آنقدر طولاني است که بعضي‌ها دراين مدت به خاک سياه مي‌نشينند!

مردم مي‌گويند ما مي‌بينيم اين مؤسسات در شعبي همانند بانک‌ها با تابلوها و تبليغات حتي بيشتر و جذاب تر فعاليت مي‌کنند، از کجا مي‌دانستيم اينها مجوز فعاليت بانکي ندارند و صرفاَ مؤسساتي شخصي تلقي مي‌شوند که تمام پولها و سرمايه‌ها به حساب فرد يا افرادي خاص از آن مؤسسه مي‌رود و آنان هر گونه بخواهند رفتار مي‌کنند ! يعني اين انتظار را از جمهوري اسلامي ندارند که تا اين حد در دروازه باز باشد و هر کس و ناکس بتواند وارد فعاليتهاي مالي و اعتباري شود!

 مرتضي نجفي قدسي

 

telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٢۶-٠٣-١٣٩۴, ١٣:٢٣

   

پر مبحث ترین ها