سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

تصاوير جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران

تقوایی در اين جشن با اشاره به فیلم نساختنش در سینما گفت: هیچ کس مانع فیلمسازی من نیست اما تا روزی که قرار باشد از کسی اجازه بگیرم فیلم نمی‌سازم.
تصاوير جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران


تصاوير جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران


تصاوير جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران


تصاوير جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران


تصاوير جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران


تصاوير جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران


تصاوير جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران


تصاوير جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران


تصاوير جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران


تصاوير جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران


تصاوير جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران


تصاوير جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران


تصاوير جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران


تصاوير جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران


تصاوير جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران


تصاوير جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران


تصاوير جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران


تصاوير جشن انجمن منتقدان و نویسندگان سینمای ایران
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٢۶-١٠-١٣٩١, ٠٩:٣٣

   

پر مبحث ترین ها