سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

فراخوان عمومی برای تغییر اسم داعش (طنز)

نفر چهارم: گروه بالش! یعنی بهترین انسان ها لابه لای شایرین!
محدثه نجف زاده در روزنامه 19 دی نوشت:

یکی از شروطی که اخیرا داعش برای خبرنگاران و اهالی رسانه برای ادامه فعالیت در شهرهای تحت سلطه خودش گذاشته این است که دیگر به این گروه داعش نگویند.

ایستگاه ایست و بازرسی داعش و صف خبرنگاران:

نگهبان: نفر اول بیا جلو، بگو ببینم، ما کیا هستیم؟

نفر اول: شما گروه داعشید دیگه!

نگهبان خطاب به یک نگهبان دیگه: حسابش رو برسید.

نفر اول با عجز و لابه: خب پس چی هستین؟ مگه دولت اسلامی و شام عراق نمیشه داعش؟ می خوای به جاش مثلا بگم نون خامه ای؟

نگهبان: چی بگی؟ با شمشیر نه، با چاقو کند میوه خوری حسابش رو برسید. نفر دوم! ما کیا هستیم؟

نفر دوم: گروه خا...خا...خارش! یعنی خالقان اصلی رویه های شاد!

نگهبان خطاب به یه نگهبان دیگه: این و یه ذره با کابل بزنید بعد بذارید بره، چیزای بدی نگفت.( اینبار خطاب به خبرنگاران بعدی) ما کیا هستیم؟

نفر سوم: گروهِ....گروهِ سازش! یعنی سازندگان اخلاقیات زیبا و شیرین!

نفر چهارم: گروه بالش! یعنی بهترین انسان ها لابه لای شایرین!

نگهبان: وایسا وایسا! این معتاده! ببرینش همون حکمی که دیروز خلیفه صادر کرد روش پیاده کنین. نفر پنجم ادامه بده، ما کیا هستیم؟

نفر پنجم: باید عرض کنم شما عزیزان گروه فرهنگی و هنری دانش هستید! یعنی دانشمندان اندیشمندِ نابغه و شریف.

نفر ششم: گروه رانِش! یعنی رانندگان اهورایی نمونه تر از شوماخر!

نگهبان: داری مسخره می کنی؟ ببرینش لب شط برای تیر خلاصی! بعدی! ما کیا هستیم؟

نفر ششم: گروه چالش! به نظرم یعنی چاره اندیشان لبَ شط !

نگهبان: ای شیطون‏، زرنگی ها! بعدی!

....

فوری، فوری: از همین تریبون تقاضا داریم هرشخصی که عنوان جدیدی به ذهنش می رسد هم با ما در جریان گذاشته تا ما با خبرنگاران دیگر در جریان بگذاریم تا این طفلی ها هم بتوانند وظایف حرفه ایشان را بدون خون و خون ریزی انجام دهند.
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ١۵-٠۵-١٣٩٣, ١٢:٢٧

   

پر مبحث ترین ها