19 دی: واکسیناسیون جهانی کرونا با سرعت کم در حال پیشرفت است و تا کنون و در یک ماهه نخست آغاز واکسیناسیون کرونا در برخی کشورهای جهان، نزدیک به 38 میلیون دوز واکسن کرونا تزریق شده است.

به گزارش بلومبرگ، از آغاز واکسیناسیون جهانی کرونا تاکنون بیش از 37.9 میلیون دوز واکسن کرونا تزریق شده است. این میزان حدود نیم درصد از جمعیت کل دنیا را شامل می شود.

این میزان واکسن در 49 کشوری تزریق شده که واکسیناسیون سراسری را آغاز کرده اند.

نیم درصد از مردم دنیا علیه کرونا واکسینه شدند/ 2.41 میلیون دوز در روز

کشورهای ثروتمند و پیشرفته واکسیناسیون سراسری را آغاز کرده اند و بسیاری از کشورهای متوسط و فقیر هنوز واکسیناسیون را آغاز نکرده اند.

سازمان بهداشت جهانی نسبت به احتمال شکاف بین کشورهای فقیر و غنی در دسترسی به واکسن ایمن در برابر کرونا هشدار داده است و برنامه ای جامع تحت عنوان "کواکس" برای تضمین دسترسی کشورهای فقیر به واکسن کرونا در دستور کار خود قرار داده است.

بر اساس آمار بلومبرگ هم اکنون آمار روزانه تزریق واکسن کرونا در جهان به 2.41 میلیون دوز رسیده است.

اسراییل پیشتاز واکسیناسیون کرونا در جهان است و تا کنون از هر 100 شهروند اسراییلی 24.2 نفر واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

پس از اسراییل امارات متحده عربی با واکسینه کردن 15.5 درصد از جمعیت خود در مقام دوم قرار گرفته است. در امارات متحده عربی تاکنون 1.6 میلیون دوز واکسن کرونا به شهروندان تزریق شده است.

در بریتانیا که نخستین کشوری است که واکسیناسیون کرونا را آغاز کرده از ابتدای واکسیناسیون تاکنون بیش از 3.7 میلیون دوز واکسن کرونا تزریق شده که این رقم 5.5 درصد از جمعیت این کشور را شامل می شود.

از نظر تعداد، در ایالات متحده آمریکا و چین بیشترین تعداد واکسن کرونا تزریق شده است. در ایالات متحده آمریکا تاکنون 13 میلیون دوز واکسن کرونا تزریق شده است (3.9 درصد جمعیت آمریکا واکسینه شده اند) و پس از آمریکا چین با تزریق بیش از 9 میلیون دوز واکسن کرونا در مقام دوم قرار گرفته؛ اما این رقم با توجه به جمعیت 1 میلیارد و نیمی چین رقم بالایی نیست وتاکنون تنها 64 صدم درصد چینی ها واکسن کرونا را تزریق کرده اند.

در روسیه نیز تاکنون 1.5 میلیون دوز واکسن روسی "اسپوتنیک وی" تزریق شده که این میزان 1.02 درصد از شهروندان روسی را پوشش داده است.

  • نویسنده :
  • منبع : عصر ایران