19 دی: تصاویری که کاوشگر استقامت به صورت زنده از سطح مریخ ارسال کرده است را مشاهده می‌کنید.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • نویسنده :
  • منبع :