«دولتِ مقاومت»، نه اهل سلطه‌طلبی و دست‌اندازی به کشورها است و نه در موضع دفاعی و انفعالی قرار دارد. ، «دولتِ مقاومت» دارای شاخصه‌های به هم تنیده و تکمیل کننده سیاست، اقتصاد، نیروهای مسلح، تحرک بین المللی و منطقه نفوذ وسیع است

این عبارات، شاخصه‌های کلیدی مقاومت پویا است که مقام رهبری انقلاب انرا ترسیم کرده‌اند.

 اول:
مفروض گرفتیم که، مقاومت، مربوط به دوران گذار است، همانگونه که مقاومت پیامبر اکرم و بنی‌هاشم در سال‌های هفتم تا دهم بعثت، دورانی شد برای گذار به هجرت.
میان کیفیت و حجم فشار بیرونی، با نوع مقاومت ملی، نسبت وثیق و مستقیم برقرار است.
"محاصره تمام عیارِ" ایالات متحده علیه ج‌اا، که با إعمال زور، به نظام بین‌الملل نیز تحمیل شده است، "محاصره‌ای هجومی و پویا" است؛
"مقاومت ملی" ما نیز بایستی پویا و فراگیر باشد:

  • نویسنده : نسرین وزیری
  • منبع :