19 دی: یکی از مراجع تقلید شیعیان با تأکید بر اینکه طرح‌های امنیت محله محور در پیشگیری از وقوع جرایم مؤثر است، گفت: هیچ مجرمی نباید احساس امنیت کند.

آیت الله العظمی جعفر سبحانی در دیدار فرمانده انتظامی استان قم، بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای پایداری و توسعه فراگیر امنیت در جامعه تأکید کرد و اظهار داشت: طرح‌های امنیت محله محور در پیشگیری از وقوع جرایم مؤثر است و می‌تواند خلاء های حضور پلیس در برخی محلات را جبران کند.

وی خواستار همگانی شدن امر به معروف و نهی از منکر در جامعه شد و تصریح کرد: تذکر لسانی از سوی کسانی که دلسوزانه امر و نهی کنند، حتما بر فرد خاطی اثرگذار خواهد بود.

این مرجع تقلید با اشاره به روایاتی از معصومین (ع) در مورد امنیت در جامعه گفت: هرگونه پیشرفتی در سایه امنیت حاصل می‌شود، بنابراین برای ایجاد و حفظ امنیت، توصیه‌های فراوانی صورت گرفته و بر این اساس پیشرفت‌های کشور مرهون تولید کنندگان و حافظان امنیت است.

آیت الله سبحانی بر وجود احساس امنیت در کشور تأکید کرد و گفت: تأمین امنیت کشور امر بسیار مهمی است، لکن هیچ مجرمی نباید احساس امنیت داشته باشد و به اعمال مجرمانه خود ادامه دهد.

بهره گیری از تجهیزات پیشرفته برای توسعه امنیت پایدار

فرمانده انتظامی استان نیز در ابتدای این دیدار گزارشی از روند اقدامات و عملکرد پلیس قم ارائه و ابراز داشت: هوشمند سازی پلیس برای تسریع در خدمات رسانی در دستور کار قرار دارد.

سردار سید محمود میر فیضی با اشاره به بهره گیری از تجهیزات و فناوری‌های پیشرفته برای توسعه امنیت پایدار گفت: امروزه پیشرفت در برنامه های اجرایی امنیت پایه ، مستلزم استفاده از تجهیزات و فن آوری های نوین برای تحقق این امرمهم است.

وی برکشف علمی جرایم تأکید کرد و افزود: کشف سریع جرایم و دستگیری مجرمان، رضایت شهروندان را به دنبال دارد البته جهت گیری برنامه‌ها مبتنی بر پیشگیری از وقوع جرایم است.

فرمانده انتظامی استان برنامه های فرهنگی و ایجابی را نیز از اولویت های کاری پلیس قم برشمرد و گفت: پلیس درکنار اقدامات سلبی که جزء لاینفک مأموریت‌های اصلی برای مبارزه و مقابله با هنجارشکنان و قانون گریزان است، اهتمام ویژه‌ای نیز به انجام برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی برای جامعه پذیر و قانون مند کردن شهروندان دارد و ضمن هم افزایی با متولیان فرهنگ و آموزش، از دستاوردهای آنان و ارزش‌های جامعه و حقوق شهروندی صیانت کند.

  • نویسنده :
  • منبع :