19 دی: کرونا همچنان یک ویروس ناشناخته برای محققان است. این ۱۲ باور، فرضیه هایی هستند که حالا بعد از چند ماه توسط دانشمندان تغییر کرده اند.

(عکس) ۱۲ تغییر جدید ویروس کرونا را بشناسید

  • نویسنده :
  • منبع :