روز عید قربان از اعیاد مهمّ اسلامی است. این روز یادآور اخلاص و بندگی حضرت ابراهیم علی نبینا و آله و علیه السلام در برابر پروردگار خویش است، آن جا که فرمان حق برای ذبح اسماعیل صادر شد و ابراهیم مخلصانه خود را برای اجرای فرمان خداوند متعال آماده کرد و اسماعیل را به قربانگاه آورد؛ چون کارد بر حلقوم فرزند دلبندش نهاد، ناگهان ندایی طنین انداز شد که‌ای ابراهیم از عهده این آزمون الهی برآمدی! دست نگهدار که خلوص و بندگی خویش را به درستی اثبات کردی.

وقتی حضرت ابراهیم از امتحان الهی قبول شد خدای متعال به وسیله جبرئیل «قوچی» فرستاد و ابراهیم آن را به جای فرزندش قربانی کرد و سنّت قربانی در منا از آن روز برقرار شد، این روز، روز عید و خوشحالی و سرور است؛ زیرا علاوه بر این که بنده‌ای مخلص از آزمونی دشوار، سربلند بیرون آمد و بندگی خویش را در پیشگاه خدای بزرگ ثابت کرد، گروه عظیمی از بندگان مخلص خدا به او تأسّی جسته، به زیارت خانه خدا می‌شتابند و مراسم منا و از جمله، قربانی را انجام می‌دهند.

وقت مراسم عید قربان پس از وقوف حاجیان درعرفات (محل راز و نیاز با خدا) و مناسک مشعر و منا (منزلگاه شعور، آگاهی و سرزمین آرزوها و نیل به معشوق) فرا می‌رسد و عید رهایی از تمام تعلقات دنیوی، مادی و آزاد شدن از هر آنچه غیرخدایی است به وقوع می‌پیوندد. در این روز، حاجیان اسماعیل وجودشان را، یعنی هر آنچه بدان دلبستگی دنیوی پیدا کرده‌اند قربانی می‌کنند تا راحت، آسوده شوند و سبکبال به دیار خویش باز گردند.

این روز بهانه‌ای است که چند لحظاتی به خود آییم و به رفتار، کردار و گفتار خود مرور کنیم و هر آنچه که ما را، در راه رشد، تعالی و ایمان باز می‌دارد و دست و پایمان را همانند زنجیر به اسارت می‌گیرد و کر، کور و لالمان می‌کند، توجه کنیم و از آنها تبری جوییم و دوری نماییم؛ یعنی ابراهیم وار نقطه ضعف‌های اسماعیل گونه‌هایمان را در یابیم و همه را به قربانگاه و مسلخ برده و با کارد عقلانیت و شریعت ذبحشان بکنیم تا به حقیقت اعتراف کرده و در زمره حاجیان واقعی قرار بگیریم، چنانکه ابراهیمی شدن و ابراهیمی ماندن، فلسفه اصلی حج و مناسک آن می‌باشد.

بار الها! تو را به مقام و منزلت همه ابراهیمان در طول تاریخ قسم می‌دهیم، ما روحانیان و غیر روحانیان، مسئولان و مدیران از بالا به پایین و همهٔ مردم ایران را توفیق تهذیب از تمامی پلیدی‌ها، منیت ها، جناح بازی‌ها و سیاسی کاری‌ها مرحمت فرما و ما را از وسوسه‌های شیطانی رهایمان ساز و همهٔ مان را در زمرهٔ ابراهیمیان و حاجیان واقعی «سعیهم مشکور و حجهم مقبول» قرار بده.

آمین یا رب العالمین.

  • نویسنده : عبدالرحیم اباذری
  • منبع :