19 دی: خواهرزاده غلامرضا منصوری از خاکسپاری دایی خود در مشهد خبر داده است.

حسین یزدانی، خواهرزاده غلامرضا منصوری از خاکسپاری دایی خود در مشهد خبر داده است. او این خبر را در اینستاگرام خود اعلام کرده است. جسد غلامرضا منصوری، قاضی تحت تعقیب که در هتلی در رومانی پیدا شده بود، چند روز پیش به ایران آورده شد.

غلامرضا منصوری در مشهد به خاک سپرده شد

  • نویسنده :
  • منبع : فرارو