19 دی: دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه در نطق پیش از دستور جلسه یازدهم شورا، به لزوم مطالبه‌گری جدی اساتید از شورای عالی حوزه‌های علمیه در ارتباط با این شورا و ارائه نقطه نظرات، تأکید کرد.

آیت الله سید هاشم حسینی بوشهری، ‌در نطق پیش از دستور جلسه یازدهم شورای عالی حوزه، به لزوم مطالبه‌گری جدی اساتید از شورای عالی حوزه‌های علمیه در ارتباط با این شورا و ارائه نقطه نظرات، تاکید کرد.

دبیر شورای عالی حوزه‌های علمیه همچنین با اشاره بر اینکه رابطه بین اساتید و شورای عالی باید حفظ و تقویت شود از مسئول دبیرخانه شورای عالی به صورت جدی خواسته شد تا برای تعیین نشست‌های مشترک بین اساتید و شورای عالی حوزه‌های علمیه در بازه زمانی حداقل دو ماه یکبار و با رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی اقدام کند.

  • نویسنده :
  • منبع : خبرگزاری حوزه