قم - یکی از مراجع تقلید شیعیان گفت: اسلام از ابتدا بر اقتدار و افزایش قدرت در برابر دشمنان تأکید داشته است و باید بدانیم تا سلاح نداشته باشیم محکوم هستیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت الله العظمی جعفر سبحانی عصر دوشنبه در دیدار سرلشگر باقری، رئیس ستاد کل نیروهای مسلح گفتند: امروز بحث ما دردرس خارج فقه در مورد بحث نظامی بود و آیه و اعدوا لهم ما استطعتم من قوة را بحث می کردیم. پیامبر(ص) این آیه را آورده و پیامش این است آنچه می‌توانید از نیرو و قوت برای خود حفظ کنید.

وی افزود: پیام دیگر آن بیان غایت و افزایش توانایی وقدرت برای ترساندن دشمن است. اسلام از ابتدا براقتدار و افزایش قدرت در برابر دشمنان تأکید داشته است. باید بدانیم تا سلاح نداشته باشیم، محکوم هستیم. اگرداشته باشیم دشمنان خواهند ترسید.

استاد سطوح عالی حوزه بیان داشت: توان و قدرت نظامی در زمان پیامبر(ص) اسب و شمشیر بود؛ ولی الان کشتی و هواپیماهای جنگده و...است. هر چه بتوانیم توان نظامی را  در برابر دشمن بیشتر کنیم، دشمن را بیشتر ترسانیدیم.

وی در ادامه به افزایش نسل اشاره کرد و افزود: الان فرهنگ غلطی به نام تک فرزندی بر جامعه حکمرانی می‌کند، در نیروهای مسلح باید کثرت فرزند را تبلیغ کرد و تبدیل به فرهنگ کرد تا کشور ما از هر لحاظ جوان باشد. کشور ما اگر جوان نباشد نمی‌تواند در آینده کارها را پیش ببرد.

آیت الله سبحانی با بیان اینکه باید با تدبیر جلوی حوادث را گرفت، گفت: درمورد حادثه اخیر در زاهدان اگر با چند ماشین نیروها را جابجا می‌کردند، شاید این حادثه اتفاق نمی‌افتد.

  • نویسنده :
  • منبع : مهر