سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

یک عضو کمیسیون فرهنگی در گفت وگو با 19دی:

بیشتر نهادهای فرهنگی تاثیر لازم را ندارند

هویت فرهنگی در بیشتر جوامع دستخوش تغییراتی می شود اما به این شدت که در جامعه ما تنزل پیدا کرده و ما به بهانه زندگی بهتر، از کنار این مساله به راحتی عبور کرده ایم.

فاطمه محمدی

19دی: در مورد مسائل کلان فرهنگی و بایدها و نباید در این حوزه با طیبه سیاوشی شاه عنایتی چهره سیاسی اصلاح طلب و نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس و عضو کمیسیون فرهنگی در دهمین دوره مجلس شورای اسلامی به گفت وگو پرداختیم.

وی به مسائل قابل توجهی اشاره کرد که خواندن آن خالی از لطف نیست.

هویت ایرانی تنزل پیدا کرده است

مهمترین مشکل فرهنگی کشور چیست؟

در حوزه فرهنگ یک مقوله مهم و اساسی هویت فرهنگی جامعه است که متاسفانه تحت الشعاع بحران های مختلفی از دست رفته است.

 این هویت فرهنگی در بیشتر جوامع دستخوش تغییراتی می شود اما به این شدت که در جامعه ما تنزل پیدا کرده و ما به بهانه زندگی بهتر، از کنار این مساله به راحتی عبور کرده ایم در حالی که هویت فرهنگی مساله بسیاری مهمی است که باید به عنوان یک مساله اساسی روی آن تاکید شود.

این که جوانی به راحتی تن به مهاجرت و پناهندگی دهد، صرفا به دلیل مسائل اقصادی و سیاسی نیست؛ اگر ما بتوانیم زندگی معناداری تحت عنوان هویت فرهنگی به آنان ببخشیم یک مساله اساسی و بنیانی را از نظام حل می کند که متاسفانه از این بعد ما نگاه نکرده ایم.

هویت فرهنگی توسط خانواده محقق می شود

این هویت از چه طریقی به جوانان منتقل می شود؟

هویت فرهنگی صرفا از طریق دولت یا نظام آموزشی به جوان منتقل نمی شود بلکه از طریق نظام خانواده و بدون تصدی گری بخش های دیگر به جوانان منتقل می شود.

این مساله مهمی است که به دست فراموشی سپرده شده و به آن اهمیت داده نمی شود تبعات این امر در انواع آسیب های اجتماعی خود را نشان می دهد.

 در حالی که اگر این مسائل زیر چتر هویت فرهنگی شکل بگیرد زندگی برای جوانان و نوجوانان ما معنادار می شود و مشکلات اساسی جامعه از جلوی پای نظام برداشته می شود.

دولت از مداخله زیاد در حریم مردم دچار عجز شده است

نقش دولت در نهادینه کردن این هویت چیست؟

متاسفانه بخش تصدی گری دولت در همه عرصه ها پررنگ است؛ به نظر من دولت هم از این همه مداخله در حریم های مختلف دچار عجز شده است و باید تا حد زیادی از حوزه مذهب و مسائل فرهنگی مردم خارج شود.

آموزش وپرورش ایران هویت فرهنگی به دانش آموزان نمی دهد

نظام آموزش وپرورش فعلی چگونه عمل می کند؟

نظام آموزش وپرورش فعلی ما دارای شیوه های نوینی نیست که بتواند هویت فرهنگی نوینی را در وجود دانش آموزان بوجود آورد اما حتی در نظام خانواده هم دخالت می کنند در صورتی که باید هویت بخشی درستی به دانش آموزان ارائه دهد.

هویت بخشی مبحث مهم و زمان بر است که حوصله زیادی از سوی سیاستگذاران می خواهد تا به نتیجه برسد و زمینه مناسبی باید فراهم شود تا بستر برای هویت بخشی جوانان فراهم شود.

هزینه های فرهنگی با خروجی آن همخوان نیست

هدردادن بودجه های فرهنگی به دلیل نبود نظارت مناسب است، چه راه هایی را شما پیشنهاد می کنید؟

این مساله خیلی مهمی است زیرا دستگاه های فرهنگی به موازات وزارت فرهنگ بسیار زیاد هستند که یک بودجه معادل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را دریافت می کنند.

دستگاه های جزء جدول شماره 17، بودجه های فرهنگی زیادی را به خود اختصاص دادند ما هم مشکلی با دستگاه های متعدد و موازی نداریم اما دستگاه های مختلف که کار فرهنگی می کنند نیاز به حلقه ای دارند که آن ها را به هم اتصال دهند از دوباره کاری پرهیز شود این بودجه مردم مملکتی است که هم اکنون مشکلات زیادی دارند.

پیش از انجام هر اقدام فرهنگی باید حداقل نظارتی انجام شود که ما به عنوان نماینده مردم بدانیم که این کار فرهنگی چه محتوایی دارد و قرار است کدام مشکل و مساله از این کشور را حل کند؟

متاسفانه هزینه های هنگفت متناسب با با داشتن مخاطب کم نیست.

من فکر می کنم هزینه هایی که می شود همخوانی با آنچه نمود عینی آن را در جامعه می بینید ندارد آنقدر که هزینه می شود با جمعیت مخاطب آنان همخوانی ندارد.

کشور بیش از قانون نیازمند نظارت است

نظارت، چه میزان می تواند کمک کننده باشد؟

جامعه ما بیش از این که نیاز به قانون داشته باشد نیازمند نظارت است و نظارت باید قانون مداری و فرهنگ را در جامعه ترویج کند.

بودجه این مردم باید جایی هزینه شود که نمود و بسترسازی و انجام کارهای اساسی را شاهد باشیم و حتی اگر اقداماتی به صورت روبنایی هم انجام می شود نمودی داشته باشد.

وزارت ارشاد تنها نهاد فرهنگی مورد نظارت مجلس است

پس از این که بودجه فرهنگی نهادها و سازمان های فرهنگی اختصاص می یابد، نظارت هم انجام می شود؟

تنها دستگاهی که به طور دقیق روی آن نظارت می شود وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است بارها شده پاسخگو بودند و ما از آنان سوال کردیم.

بیشتر نهادهای فرهنگی تاثیر لازم را ندارند

چه میزان نهادهای فربه و موازی یا کم اثر در ایران هست؟

بیشتر دستگاه های فرهنگی یا به نوعی فاقد نظارت هستند یا نتوانستند آن تاثیرگذاری لازم را در جامعه داشته باشند

تاثیرگذاری این ها در جامعه باید به شکلی باشد که ما ببینیم و متوجه شویم اما متاسفانه تا زمانی که به صورت دستوری پیش می روند موفق نمی شوند.

دستگاه هایی بودند که هیچ بهره ای از بودجه دولت نبردند اما چون ورود به صحنه های فرهنگی پیدا کردند موفق بودند؛ اگر سازمان ها و نهادهای دولتی که جزء جدول هستند بتوانند با نهادهای مردمی همراهی کنند تاثیر بیشتری را در جامعه خواهیم دید.

معضل هزینه شدن بودجه های کلان فرهنگی بدون تدوین سیاست های دقیق و منسجم مبتنی بر ارزش های انقلابی چگونه ارزیابی می کنید؟

این امر باعث خسارت به نظام است.

نهادهای فرهنگی باید خود تامینی داشته باشند

به نظر شما نهادهای فرهنگی نباید خود تامینی داشته باشند؟

معمولا در مسائل فرهنگی در همه جای دنیا به این شکل است که سنگ بنای اولیه را دولت بنیان می گذارد اما پس از مدتی به خود گردانی می رسند و خودمختار می شوند اما در کشور ما وقتی وابسته می شوند به بودجه دولت دیگر جدا شدن آنان سخت است.

در سال جاری خیلی ها پیشنهاد دادند که جدول شماره 17 برداشته شود زیرا سابق بر این نهادهای مذهبی و فرهنگی ما مردمی و خودگران بودند و مردم با عشق و علاقه هزینه می کردند تا فرزندان شان با مصادیق فرهنگی آشنا شوند اما دخالت های بیش از حد دولت این دستاورد خوب را هم از مردم گرفت.

راستی آزمایی درخصوص نهادهای فرهنگی انجام نمی شود

نظارت مجلس بر سازمان ها و نهادها به چه شکل است؟

این نهادها سالانه پیوست فرهنگی خود را ارائه می دهند اما راستی آزمایی در این خصوص انجام نمی شود؛ البته من نهادی را متهم نمی کنم اما گزارش ها با آنچه در جامعه اتفاق افتاده همخوانی ندارد.

برخی دستگاه ها بودجه میلیاردی را دریافت می کنند اما چه اقدامی می شود که اثرات آنچنانی آن در جامعه وجود ندارد؟.

توازن میان بودجه دستگاه های فرهنگی و مخاطب آن وجود ندارد

توازن در میان بودجه سازمان های فرهنگی در بودجه ریزی وجود دارد؟

توازن بین دستگاه های فرهنگی که در جامعه ما فعالیت می کنند و آن جمعیتی که در کنار آنان هستند وجود ندارد با این بودجه باید میلیون ها نفر از سازمان رسانه ملی گرفته تا دستگاه های خرد منتفع شوند.

هر جا صحبت کنیم متهم به برخورد جناحی می شویم اما ما نماینده مردم هستیم باید مدافع حقوق ملت باشیم و تلاش ها و نظارت ها باید بیش از این باشد با توجه به این که برخی مردم به حداقل معیشت نیازمندند این هزینه ها به اسم مسائل فرهنگی نباید بی اثر یا کم اثر هزینه شود.

سیاست یک بام و دو هوا در ایران وجود دارد

نظر شما درباره رفتارهای دو گانه در جامعه چیست؟ از یک سو برای فرهنگ هزینه می شود و از سوی دیگر با رفتار و عملکرد برخی به هدر می رود یا از یک سو در حوزه موسیقی و مجسمه سازی هزینه و رشته چهار تا شش ساله دانشگاهی برپا و تبلیغات صدا وسیمای ملی برای آن می شود و از سوی دیگر با اجرای آن مخالفت می شود، این تعارضات چگونه توجیه می شود؟

سیاست یک بام و دو هوا در کشور ما وجود دارد؛ باید سیاست های فرهنگی مشخص و شفاف شود.

یکی از موارد بسیار مهمی که می تواند درگسترش صداقت و امنیت در جامعه کمک کند مساله شفاف سازی این سیاست هاست

متاسفانه در جامعه ما این رویدادها هست؛ نمونه آن لغو مراسم جمعه شب شهرام ناظری در قوچان به عنوان کسی که ده ها سال است که فرهنگ سنتی را در جامعه ترویج می کند بود که اتفاقی واقعا دردناک است.

تناقض هایی که بوجود می آید و لغو مراسم ها اتفاق عجیبی در کشور ما است تا جایی که گویی در دنیا منحصر به فرد هستیم.

در برخی کشورها اجازه برگزاری این مراسم ها داده نمی شود و در برخی کشورها تا بی نهایت به این امر بها می دهند اما در کشور ما صبح اجازه داده می شود اما در شب به دلایل عجیب و غریبی لغو می شود.

ناامنی بوجود آمده در عرصه فرهنگی صدمات و تبعات سنگینی را بویژه در سال های آینده روی دست نظام می گذارد زیرا نسل جوان دیگر نمی تواند این عملکرد را بپذیرد و این امر برای جامعه ما خطرناک است.   

همه دوستداران کشور و نظام باید به فکر حفظ نظام و امنیت و مصالح عمومی مردم باشند و اجازه ندهند که بودجه مملکت هدر رود و تلاش شود تا امنیت فرهنگی جامعه تامین شود.

مهمترین معضل سر راه فرهنگ چیست؟

نبود نظارت کافی و ناامنی های فرهنگی است که ضربه جدی را به عرصه فرهنگ وارد می کند.

در زمینه فرهنگی با چه کسانی مشورت می کنید؟

فارغ از مباحث جناحی با کارشناسان فرهنگی کشور مشورت می کنم برخی داوطلبانه مشورت می دهند عده ای هم نیروی ثابت هستند.

وزیر ارشاد دولت دوازدهم فراجناحی عمل کند

اگر جای وزیر ارشاد آینده بودید در زمینه فرهنگی چه اقدامی را انجام می دادید؟

امیدواریم وزیر ارشاد آینده این دغدغه های نسل جوان را که ما همواره در مواقع نیاز به آنان افتخار می کنیم را فارغ از جناح بندی ها در نظر داشته باشد.

در زمینه های فرهنگی، مذهبی، موسیقی، سینما، تئاتر، کتاب و عرصه های مختلف، سلایق همه گروه ها در نظر گرفته و به آن احترام گذاشته شود؛ نباید مصلحت گرایی و سلیقه ای عمل کردن در سیستم باشد.

ما نمی خواهیم خط قرمزهای نظام را زیر پا بگذاریم بلکه باید با احترام به سیاست گذاری های کشور و خط قرمزهای نظام و پایبندی به قانون به سلایق مردم توجه شود.

 

 

 

 

 

telegram 19dey.com

اخبار مرتبط

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٢١-٠۵-١٣٩۶, ١٠:٢٧

   

پر مبحث ترین ها