سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

مدیر مسئول عصر اقتصاد در گفت وگو با ۱۹دی:

حذف رتبه بندی سپردن مطبوعات به دست سلایق است

بروز شده : ۶-١٢-١٣٩۶, ٠٩:١۴    نسخه چاپی    
نمی دانم واقعا برخی افراد در این حوزه، چه از جان مطبوعات می خواهند اما هر چه هست حرفه ای نیست؛ آن ها که لایحه نظام رسانه ای را بر باد دادند به صنف آسیب وارد کردند.

فاطمه محمدی

رتبه بندی روزنامه ها طرح خوب و حرکتی رو به جلو از سوی معاونت مطبوعاتی وزارت ارشاد بود که سبب رقابت و افزایش کیفی مطبوعات می شد.
با کوتاه آمدن جامعه مطبوعاتی کشور در این امر، آینده مطبوعاتی کشور مبهم و پسرفت را شاهد خواهیم بود که در آن تفاوت مطبوعاتی که کار می کند و روزنامه های کپی شده مشخص نیست.
در این راستا با سیف الله یزدانی مدیر مسئول روزنامه عصر اقتصاد و پیشکسوت عرصه رسانه به گفت وگو پرداختیم . مشروح این گفت وگو در ادامه می آید:

§         در مورد ضابطه در مطبوعات ایران چه نظری دارید؟

در دولت نهم و دهم بی ضابطه ترین و سلیقه ای ترین حمایت ها از مطبوعات می شد و آثار بسیار مخربی هم داشت به این معنا که برای حمایت از نشریات هیچ ضابطه ای نبود و به تشخیص افرادی مانند آقای رامین ختم می شد که در جلسه ای که با وی داشتم دسته روزنامه ها را بلند کرد و روی میز زد و گفت اگر این ها جمع می شد چقدر خیال ما راحت می شد. با چنین روحیه ای حدس بزنید حمایت ها چه رنگ و بویی خواهد داشت.
نگاهی به جدول حمایت های یارانه نقدی متوجه می شوید که یارانه نقدی نیز هیچ ضابطه ای نداشت و به تشخیص معاونت مطبوعاتی و وزارت ارشاد بود.
آقای انتظامی با حضور افراد صاحب نظر مطبوعاتی تلاش کرد برای حمایت ها معیار قرار دهد .هرچند ضابطه گذاری بشر بی عیب نیست اما در سه مرحله رتبه بندی طی سه سال گذشته در هردوره  ایرادات و نارسایی ها هم توسط هیات ها و هم توسط خود رسانه ها شناسایی  و در مرحله بعد این تجارب در جداول رتبه بندی لحاظ شد. در این دوره هم نظرات بسیاری از طریق روزنامه ها به ما رسید که نیاز است در جداول رتبه بندی اعمال شود.
 هر چی هست ضابطه است که پس از اینکه توسط کارگروه توسعه مطبوعات تنظیم شد درسایت وزارت ارشاد در معرض دید قرار گرفت تا از نظر همگان استفاده شود.

§         نظر شما در مورد لابی هایی که با فشار قصد دارند رتبه بندی روزنامه ها را بردارند چیست؟

بنا را براین بگذاریم که رتبه بندی روزنامه ها سرتا پا غلط است حالا سوال ما این است که ایراد رتبه بندی چقدر است؟ وبا حذف آن چه جایگزینی در نظر گرفته می شود؟ آیا دوباره کار به سلایق واگذار می شود یا باید معیار وملاکی برای دریافت آگهی های دولتی و یارانه های نقدی اعمال شود؟
درست نیست که آقای وزیر و معاونت مطبوعاتی تحت تاثیر جوسازی عده ای قرار گیرند؛ مسئولیت اصلی آنان در قبال مطبوعات و ضابطه  مندی آنان برای اعمال حمایت ها چیست؟
 محتوا، تیراژ، نفوذ، جریان سازی، کارهای گرافیکی، چاپ و کاغذ در این طرح سنجیده می شد تا بر اساس این موارد از آنان حمایت شود؛ حمایت ها از این پس بر چه اساسی می شود؟
حذف رتبه بندی روزنامه ها بدون جایگزین یعنی سپردن مطبوعات به سلایق، تشخیص های فردی، باندبازی ها و جهت گیری های آزاردهنده که بخصوص در دولت های نهم و دهم بود.

دولت با کدام ضابطه از مطبوعات حمایت می کند؟

§         گویا نفوذ افراد غیررسانه ای و کسانی که آویزان مطبوعات هستند بیشتر بوده که توانستند مسئولان وزارتخانه را تحت تاثیر قرار دهند؟

مسئولان باید بدانند که تصمیماتشان را تحت تاثیر چه چیزهایی می خواهند قرار دهند دکتر صالحی و دکتر سلطانی فر افراد مورد تایید، عالم و سنجیده ای هستند و تحت تاثیر سخنان بی پایه و اساس و جوسازی ها قرار نمی گیرند.
متاسفانه برخی که مبادرت به این جوسازی ها می کنند در مجلس شورای اسلامی و در جاهای دیگر برای خود یاران و ذی نفعانی را پیدا می کنند و راه مورد نظر خود را می روند اما دولت باید روشن کند که از این پس با کدام ضابطه از مطبوعات حمایت می کند.

در صورت حذف رتبه بندی روزنامه ها سکوت نخواهیم کرد

     ▪ چرا اهالی مطبوعات سکوت کرده اند؟

ما با اعتماد به مراقبت دولت و قوه مقننه از این طرح، سکوت کرده ایم اگر قرار باشد کار سلیقه ای اعمال شود و برگشت به عقب و نااطمینانی ایجاد شود و قضیه را به افراد صاحب سلیقه با نگرش های حزبی، باندی و جناحی بسپارند سکوت نخواهیم کرد ما هم به عنوان مطبوعاتی حرف ها و روش هایی برای حرف زدن داریم آنگاه که ما هم حرف هایمان را زدیم گله مند نشوند.

بازسازی مطبوعات با طرح رتبه بندی محقق می شود

    ▪ آیا با حذف رتبه بندی، رقابت و تلاش از بین نمی رود؟
فراتر از رقابت از بین می رود من در کارگروه توسعه و کمیته تجدید نظر رتبه بندی حضور داشتم و به عینه بازسازی مطبوعات را در طرح رتبه بندی و تحول مثبت محتوایی، تکنیکی و حرفه ای در روزنامه نگاری در طی سه سال شاهد بودم
شاید عده ای به اشکالات عمدی در خود اظهاری ها اشاره کنند، کشور ما دارای جامعه چند هزار رسانه ای است و ما نمی گویم هیچ اشتباهی در این طرح دخیل نبوده بلکه شاید تا ۱۰ درصد افرادی کار مخدوش هم انجام داده باشند اما بسیاری از مطبوعاتی ها در جریان رتبه بندی متوجه ضعف های خود شدند و حتی از شهرستان ها برای قدردانی به ما مراجعه می کردند.

§         جشنواره مطبوعات را پس از ۲۰ سال برداشتند و رقابت میان خبرنگاران را از بین بردند هم اکنون هم با حذف رتبه بندی، مطبوعات را ضعیف می کنند؛ نظر شما دراین خصوص چیست؟

مشخص نیست برخی دنبال چه هستند که اینگونه رفتار می کنند؛ جشنواره ای که جایگاهی برای رقابت و هنرآفرینی اهالی صنف بود را برداشتند حالا ما چه هویتی داریم؟ آیا هر کس یک کاغذ سیاه کرد مطبوعاتی می شود؟

صنف مطبوعات ایران هویت ندارد

    ▪ برخی با لایحه نظام رسانه ای هم مخالفت کردند، نظر شما در این باره چیست؟
 نمی دانم واقعا برخی افراد در این حوزه، چه از جان مطبوعات می خواهند اما هر چه هست حرفه ای نیست. آن ها که لایحه نظام رسانه ای را بر باد دادند به صنف آسیب وارد کردند و سپس برای اینکه تشکل های دلخواه خود را احیا کنند گفتند هویت بخشی صنف را به ما بدهید.  
صنف مطبوعات ایران هویت ندارد و مخالفان سازمان نظام رسانه ای صنف بی هویت را بی هویت نگه می دارند و آنان که اصرار دارند اداره آن را به دست فلان انجمن صنفی داده شود، اصلا مفهوم سازمان نظام رسانه ای را نمی فهمند و به جای حل مشکلات خبرنگاران دنبال منافع و اهداف حزبی و گروهی شخصی شان هستند.
در تمام دنیا نظام صنفی  یک شکل، مجموعه ای از همه عوامل است اینگونه نیست که مسئولیت به ۱۰ عضو یک تشکل داده شود.
گویی برخی در این مملکت صنف بی هویت، بی ضابطه و سلیقه ای را قبول دارند و حاضر نیستند به هیچ کس پاسخگو باشند.
اگر زمانی دولت و حاکمیتی زور بگوید باید فکری برای آن کنند نه اینکه به دلیل نگرانی که شاید زمانی حاکمیت دست افرادی بیفتد که برای آنان محدودیت هایی را ایجاد کند صورت مساله را پاک کنند.
چطور برای مهندسان، پزشکان، پرستاران و اصناف دیگر به این حاکمیت اعتماد می کنیم اما مطبوعاتی ها نباید انظباط حاکمیتی داشته باشند.

افراد صاحب نفوذ صنف مطبوعاتی را منحرف می کنند

    ▪ به نظر شما ارشاد سیر نزولی را طی می کند؟
اشکال از سوی وزارت ارشاد نیست وزیر ارشاد از ۱۰۰ طرف تحت فشار است شاید این شائبه در ذهن وی بوجود آید که نکند ما داریم جنایت می کنیم و خبر نداریم
مشکل از برخی هم صنفان خودمان است که در کسوت صنف اهداف غیرصنفی را دنبال می کنند وگرنه حتی اگر تصمیمی غیر از این را وزیر و معاونت مطبوعاتی داشته باشند زمانی که اقبال صنف را نبینند حتما از تصمیم خود بازمی گردند
اما زمانی که اشرافی گری مطبوعاتی و جناح گرایی غیرحرفه ای در صنف بیداد می کند وزیر ارشاد چگونه اقدام کند؟
مشکل درون صنفی است و افراد صاحب نفوذ به دلایلی از جمله دلایل سیاسی صنف را به مسیر انحرافی می برند.

telegram 19dey.com

اخبار مرتبط

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ۶-١٢-١٣٩۶, ٠٩:١۴

   

پر مبحث ترین ها