سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

حجت الاسلام علی اصغر قرائتی در گفت وگو با ۱۹دی:

عدالت اجتماعی در گلوگاه اول مانده است

اگر ۸۰ میلیون سهم مملکت است باید میان ۸۰ میلیون ایرانی تقسیم شود نمی شود پنج برابر خرج تهران کرد و نوبت که به جاهای دیگر برسد بگویند بودجه نداریم.

 فاطمه محمدی

۱۹دی: در همه جای دنیا وقتی رهبران سخنرانی می کنند یک کارگرهی تشکیل می شوند و اقدام وعمل می کنند اما در ایران همه مسئولیت ها را بر عهده رهبری یا رئیس جمهور می بینند و خود کنار می نشینند.

صحبت های اخیر مقام معظم رهبری در مورد محقق نشدن عدالت اجتماعی در کشور ما را برآن داشت تا با حجت الاسلام علی اصغر قرائتی یکی از اساتید حوزه علمیه قم گفت وگویی داشته باشیم.

مشروح گفت وگوی وی را با خبرنگار ۱۹دی می خوانید:

§         جهت عملی شدن عدالت اجتماعی چه اقدامی باید انجام شود؟

صحبت های مقام معظم رهبری نباید ذبح شود باید در جهت تحقق آن تلاش شود؛ عدالت اجتماعی مساله قدمت داری است اماهمه شعار می دهند و از کنار آن می گذرند و حتی عدالت اجتماعی را با عدالت شخصی و عدالت سیاسی خلط می کنند.

عدالت اجتماعی به این معناست که هیچ شهروندی برای حاکم تفاوتی نداشته باشد و در توزیع منابع و مسائل مالی و بودجه تفاوتی بین تهران و روستای دورافتاده سیستان وبلوچستان وهرمزگان نباشد.

در بحث عدالت اجتماعی گاهی نگاه این است که اجتماع یعنی جایی که ما زندگی می کنیم و تولید کننده روستایی شیر را تهیه می کند اما مصرف کننده شهری توقع دارد که یارانه هم برای استفاده آنان بدهند این امر در صورتی که تولید کننده یارانه ای نمی گیرد درست نیست.

در مسائل سیاسی، اقتصادی و حتی مذهبی به این شکل است همه مردم از لحاظ مذهب آزاد هستند؟ یا گاهی اوقات گروهی آزاد و گروهی آزاد نیستند؟ گاهی اوقات هر کس شناسنامه دارد آزاد است؛ بهایی رسمیت قانونی و حق آزادی تبلیغ دین خود را ندارد اما مسیحی در حد مسیحیت خود آزاد است.

§         چه مراحلی را باید طی کنیم تا به عدالت اجتماعی دست یابیم؟

در مرحله اول باید تعریف و موضوع شناسی شود تا احکام آن صادر شود اما در عدالت اجتماعی موضوع را هنوز نشناخته ایم.

کسانی که می خواهند عدالت را اجرا یا قوانین آن را تصویب کنند باید موضوع را بشناسند

در بحث خودی و غیرخودی گمان می کنیم خودی یعنی ایرانی و غیرخودی یعنی غیرایرانی در صورتی که از لحاظ تفکر بسیاری از خارجی ها خودی هستند.

 در بحث عدالت اجتماعی در گلوگاه اول مانده ایم شاید عدالت اجتماعی برای بسیاری از دولتمردان ما توجیه نباشد در صورت توجیه کار پیش می رود.

علمای حوزه و دانشگاه یاری گر تحقق عدالت اجتماعی باشند

چه کسی باید توجیه کند؟
 پس از شناخت موضوع، باید علمای حوزوی و متفکران دانشگاهی با تشکیل کارگروه هایی پای کار بایستند مقولات مختلف و ریزموضوعات عدالت اجتماعی را بررسی و روشن کنند و برنامه ای تدوین شود، نه این که سمیناری برپا کنند و گزارش آماری دهند و تمام شود.

پس از این مراحل می توان مسئولان را سین جین کرد که چرا رویگران از عدالت اجتماعی هستید.

 در مسائل قضایی گروهی با جرم شناسی مشخص می کنند چه اقداماتی جرم است به عنوان مثال دزدی و جنایت هایی به طور ذاتی جرم است وبرخی جرم ها مانند فروش تریاک از لحاظ شرعی مشکل ندارد اما از لحاظ قانونی به دلیل فسادزا بودن ممنوع است.

زمین خود را نمی توان دلبخواه ساخت طبق قانون شهرداری باید عمل شود هر چند در قرآن وحدیث نیست.
در بحث فرهنگ اینکه بر حسب ظاهر موجه مسئولان می گویند فلان مسئول غیرت دارد و دیگری ندارند هم درست نیست باید دید که چه میزان بیت المال و عدالت را رعایت می کند. 

امام علی(ع) زمانی در بافت فرسوده مدینه اجازه خانه سازی نداد و با کوچه بندی، زمین های مسکونی، کشاورزی و دامداری را دسته بندی کرد به این معنا که ابتدا تعریف سپس اقدام کرد

حداقل هزار موضوع زیرمجموعه عدالت اجتماعی است ودر توزیع آب آشامیدنی، انرژی، فضای مجازی و تمام خدمات دولتی نباید تفاوتی بین هیچ کس باشد.

اگر ۸۰ میلیون سهم مملکت است باید میان ۸۰ میلیون ایرانی تقسیم شود نمی شود پنج برابر خرج تهران کرد و نوبت که به جاهای دیگر برسد بگویند بودجه نداریم. 

عدالت اجتماعی جوهره حکومت اسلامی است وشعار اول امام زمان(عج) پس از ظهور نیز عدالت جهانی یا همان عدالت اجتماعی است و به این معنا نیست که با ظهور آقا همه مسلمان شوند بلکه همه هم عهد و هم پیمان می شوند ودر حکومت اسلامی همه مانند مسلمانان خمس، زکات و مالیات می پردازند و زندگی بدون تجاوز و ظلم است.

اقدامات سلیقه ای و بر اساس تمامیت خواهی انجام می شود؛ اینکه روسای جمهور و مسئولان ایران هر اقدامی را که بخواهند انجام دهند درست نیست.

این مقوله بخصوص در نظام جمهوری اسلامی مقداری بوی سیاسی هم می دهد رهبری که فرمایش کرده همه باید کمک کنند و از لحاظ فکری و ساختاری وارد مقولات مختلف شوند.

امکانات کشور عادلانه توزیع شود

امکانات و سرمایه کلانی که دست دولت است باید عادلانه توزیع شود

زمانی در جبهه بودیم اموال و پوشاکی که به بسیجی ها می دادند مدتی معین می کردند که برگردانند اگر خراب می شد باید می خریدند و تحویل می دادند اما گاهی لباس ها از ابتدا پاره بود اما مسئول انبار می گفت بیت المال را باید بدهید.

من گفتم همان گونه که کسی نباید سرسوزنی از بیت المال بردارد با ظلم هم نباید از کسی گرفته شود.

امروز آیا شهرداری ها عادلانه پول می گیرند؟ باید بررسی شود که آیا در قوه قضاییه بر اساس عدالت رفتار می شود؟

زمانی که برای زمین ۵۰۰ متری نقشه ۷۰۰ متری بگذاریم نمی توان آن را ساخت هم اکنون هم نقشه اولیه عدالت اجتماعی لنگ می زند حضرت آقا باید مطالبه گری کند.

در بحث اقتصاد مباحث بانکی، ربا و پول خوب تعریف نشده و نتیجه این می شود که با همه جا برخورد و بگیر و ببند می کنیم.
کشور نباید سلیقه ای اداره شود

بسیاری از امور در کشور سلیقه ای و در حد تفکر اشخاص است آدم های خوب مقداری حق و باطل را در نظر می گیرند.

اگر کسی عدالت اجتماعی را نشناسد خوب هم عمل کند اما امکان ظلم وجود دارد.

 اگر ۱۰۰ کیلو نان داشته و به ۱۰۰ نفر از اطرافیان خود یک کیلو بدهید و بی اطلاع از دیگران باشید این بی خبری ظلم به کسانی که حقشان ضایع شده، است.

زمانی مدینه محل بخور بخور مسلمان ها شده بود هر چه زکات و غنیمت از شهرهای دیگر می آمد خلیفه میان اطرافیان خود تقسیم می کرد و مدینه ابرقدرت پولی شده بود.

دود فقر از زندگی برخی بالا رفته است

هم اکنون وضعیت تهران اینگونه است؟
بله؛ در گوشه و کنار جامعه، دود فقر از زندگی ها بالا رفته اما برخی در پرخوری غرق شدند؛ مطمئن هستم رهبری از این تبعیض می سوزد اما کسی هم کمک نمی کند متاسفانه بسیاری هم آلوده شدند و پای بسیاری از افراد خوب لغزیده و به دلیل روسیاهی نمی توانند سخنی بگویند.

پیشبرد عدالت اجتماعی نیروسازی می خواهد

سومین مقوله مهم نیروی انسانی است؛ نیروهایی که بکار می گیرند باید با کار تناسب داشته باشد وکارهای بزرگ و با برنامه را باید به افراد بزرگ وبا برنامه داد.

 بسیاری از مدیریت ها و برنامه های خوب را دست افرادی می دهند که خوب هستند اما باید وزن آن ۱۰۰ باشد ۸۰ است و برای این کار ۲۰ فاکتور کم دارد.

 شخصی که کوچک باشد ده ها برابر ضرر می رساند همان گونه که در برخی مسابقات ورزشی باید وزن افراد مسابقه دهنده یکسان باشد در مدیریت هم متناسب با پست ها باید افراد را برگزید.

برای پیشبرد عدالت اجتماعی باید به فکر نیروسازی و جذب نیروهای مستعد و اندازه آن کار باشیم.

در روایت معروف پیامبر(ص) آمده «انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی» به این معنا که قرآن هم وزن عترت است دست هر کس دیگری بدهی نمی تواند اجرا کند.

اگر دست غیرمعصوم باشد بهترین تفسیر را هم برای آن بنویسی، قرآن زمین می خورد و زمانی که قرآن منحرف می شود پس از ۵۰ سال از فوت پیامبر(ص) یک مشروب خوار جای رسول خدا می نشیند و فاجعه کربلا پیش می آید و بهترین قانون ها و افراد با زیباترین شعارها باشند دیگر فایده ای ندارد.

برخی مقولات مانند کشاورزی، خودکفایی مواد غذایی مرتبط با باند و گروه سیاست نیست بلکه افراد کارکشته باید بر این صندلی ها بنشینند.

برای دوخت کت و شلوار خوب، دین و مذهب مهم نیست بلکه بهترین خیاط را می خواهد به صرف نماز شب خواندن خیاط خوب نمی شود.

زمانی که کار فرهنگی را به فنی می دهیم و کار غیرفرهنگی را به فرهنگی می دهیم کارها درست پیش نمی رود.

نبود شایسته سالاری بهترین برنامه ها را هدر می دهد

مشکل سر راه این آرمان چیست؟
مشکل کشور ما نبود شایسته سالاری و حزبی عمل کردن است که با نبود شایسته سالاری، عدالت اجتماعی مملکت لنگ می زند.

تا زمانی که به مدیریت ها با نگاه حزبی نگریسته می شود، بهترین برنامه ها والگوها هدر می رود.

 


 

 

 

telegram 19dey.com

اخبار مرتبط

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٢۶-١٢-١٣٩۶, ١۶:٣١

   

پر مبحث ترین ها