تصویری از مراسم تشییع حضرت امام خمینی (ره) که در دنیا رکورد زد

 


تصویری از مراسم تشییع حضرت امام خمینی (ره) که در دنیا رکورد زد