یارانه در سال جاری خمس ندارد
 آیت‌الله مکارم‌شیرازی در پاسخ به استفتایی در خصوص یارانه‌ها گفت: امسال یارانه‌های نقدی خمس ندارد.
 آیت الله ناصر مکارم شیرازی در پاسخ به استفتاء شنوندگان برنامه زمزم احکام رادیو معارف به این سئوال که آیا یارانه‌هایی که دولت به مردم می‌دهد، خمس دارد یا خیر؟ بیان داشت: «یارانه‌ها یک نوع هدیه است و هدیه هم از نظر ما اگر سال بر آن بگذرد خمس دارد، ولی به خاطر مصالح و ملاحظاتی می‌گوییم امسال خمس یارانه‌ها را به مقلدین می‌بخشیم».

وی خاطرنشان کرد: حالا ادامه پیدا کرد، آن وقت حکمش را سوال خواهند کرد و ما جواب خواهیم داد.