پای نزدیکان بابک زنجانی به دادسرا باز شد

 

پای نزدیکان بابک زنجانی به دادسرا باز شد 
 
یکی از خواهران بابک زنجانی در دادسرای عمومی و انقلاب تهران حضور یافت.
 
به گزارش مهر، گفته می شود این شخص هم در راستای پرونده بابک زنجانی پرونده دارد.