مسئولان صنعت خودروسازی به خود بیایند

فاطمه محمدی

۱۹دی: عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار ۱۹دی در خصوص حمایت مجلس از خودروسازان داخلی اظهارداشت: در سال های گذشته مجلس از صنعت خودروسازی حمایت کرده اما این صنعت باید جای خود را پیدا کند زیرا مردم ناراضی هستند تا چه زمانی می توان به بهانه حفظ اشتغال و حمایت از تولید داخل از آن دفاع کنیم؟

سید کاظم دلخوش اباتری افزود: مهم این است که کیفیت خودروی داخلی افزایش و قیمت آن کاهش یابد و حمایت درست و جدی از قطعه سازان داخلی انجام گیرد.

وی بیان کرد: مسئولان این صنعت باید به خود بیایند و بیشتر به امنیت مردم توجه کنند به دلیل نارضایتی عمومی مردم مجلس به این حوزه ورود کرده است.

وی در پاسخ به این سوال که بازار قیمت خوردوهای خارجی به چه شکل است و چرا برخی ثبت سفارش خودروی خارجی دادند اما اجازه ورود به آنان نمی دهند؟ گفت: زمانی ثبت سفارش را باز گذاشتند وقتی برخی خودروها وارد شد، راه را بستند این شیوه ها درست نیست و نشان می دهد که در این حوزه فسادها و مشکلاتی وجود دارد که باید جلوی آن گرفته شود.

وی ادامه داد: باید تعرفه واردات خودرو را که قانونگذار طی سال های گذشته پیش بینی کرده عمل کنند و دولت باید حساسیت خود را داشته باشد.