سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

نان آجر پزان قمي آجر شد

قبل از اجراي اين طرح نفت کوره با مبلغ ليتري 94 ريال در اختيار کوره پزان قرار مي‌گرفت اما درحال حاضر با ليتري 2 هزار ريال عرضه مي‌شود که اين امر باعث صدمات فراواني به کوره پزان شده است.

 

 

بيش از 40 سال از عمر خود را در کوره‌هاي آجرپزي سوزانده‌ام، سرنوشت 20 کارگرم در‌هاله‌اي از ابهام است، امرار معاش خانواده‌ام دچار مشکل شده است، نزديک به هزار و 300 ميليارد تومان خشت خام پخته نشده در کوره‌هاي آجرپزي قم سرگردان است، با تعطيلي آجرپزي‌ها چه کسي به داد صد‌ها بيکاري که از اين طريق نابود مي‌شوند مي‌رسد، اگر به آجرپزان توجه نشود آنان ذليل خواهند شد، بعد از 40 سال کار در اين حرفه و در آستانه سالخوردگي چه کاري مي‌توانم انجام دهم، اين جملات بخشي از درد و دل‌هاي عده‌اي از آجرپزان قم است که دست‌هاي خود را بالا برده‌اند تا اگر گوش شنوائي پيدا کنند بگويند که با گراني سوخت و حذف آجر‌هاي سنتي در ساختمان سازي زندگي آنان به معناي واقعي در آستانه نابودي قرارگرفته است.

يکي از آجرپزان استان قم در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما اظهار داشت: با توجه به گران شدن سوخت، در گذشته قيمت يک تانکر سوخت 450 هزار تومان بود اما در حال حاضر اين قيمت پس از اجراي طرح هدفمند کردن يارانه‌ها به 5 ميليون و 500 هزار تومان رسيده است.

هادي کرماني تصريح کرد: قبل از اجراي طرح هدفمند کردن براي توليد هر تن آجر به 17 هزار تومان سوخت نياز بود که در حال حاضر اين قيمت به 22 هزار و 500 تومان رسيده است.

اين کوره‌پز افزود: اگر به اين قيمت، ديگر هزينه‌ها از قبيل حمل و مزد کارگر را اضافه کنيم هزينه توليد يک تن آجر به 45 هزار تومان مي‌رسد و اين سؤال پيش مي‌آيد که ديگر چه کسي قادر به خريد آجر با اين قيمت است؟

وي با بيان اين كه در قم 560 واحد آجرپزي وجود دارد بيان کرد: در اين ميان شايد تنها 20 کوره‌پز سرمايه‌دار وجود دارد و مابقي کوره پزان از قشر ضعيف جامعه هستند که با توجه به شرايط به وجود آمده با مشکلات فراواني مواجه شده‌اند.

کرماني با اشاره به اين كه سابقه فعاليت برخي کوره پزان به 40 الي 50 سال مي‌رسد گفت: چرا تا قبل از طرح هدفمند کردن يارانه‌ها کوره پزي‌ها آلاينده نبوده‌اند اما اکنون آلاينده شده‌اند؟

وي با اشاره به اين كه 3 هزار نفر از خانواده‌هاي اعضاي صنف کوره پزان درآمد خود را از اين راه تأمين مي‌کنند بيان داشت: اگر براي هر کوره پز 20 کارگر را درنظر بگيريم با مشکلاتي که به وجود آمده تعداد کثيري از خانواده‌ها منبع درآمد خود را از دست داده‌اند.

صنعتي شدن هزينه بالايي نياز دارد

کرماني از پيشنهاد طرحي به آجرپز‌ها جهت رفع مشکلات آنان خبرداد و با انتقاد از آن گفت: در اين طرح آمده است که کوره پز‌ها نفت کوره را به قيمت 9 تومان خريداري کنند و مابقي را از دولت به صورت وام دريافت کنند.

وي با بيان اين كه کوره پز‌ها بالاخره بايد اين وام را پرداخت کنند ادامه داد: برخي از کوره پزان واقعا توانايي پرداخت وامي را که داراي بهره نيز هست ندارند.

کرماني به بحث صنعتي کردن کوره‌پزي‌ها و توليد مصالح صنعتي اشاره کرد و بيان داشت: ميانگين متراژ زميني که کوره‌ها در آن احداث شده نهايتا 3 هزار متر است در حالي که براي صنعتي کردن به زميني به متراژ صد هزار متر نياز است و علاوه بر آن تغييرکاربري نيازمند اعتباري بالغ بر 600 ميليون تومان است که پرداخت چنين هزينه‌اي از توان کوره پزان خارج است.

وي با بيان اين كه پيشنهاد صنعتي شدن با دست خالي امکان پذير نيست ابراز داشت: هنگامي که سوخت گران باشد قيمت تمام شده براي کالا نيز گران خواهد بود و کسي قادر به خريد کالا نيست.

کرماني ادامه داد: چنانچه وام‌هاي طولاني مدت با بهره کم در اختيار کوره پزان قرارگيرد آنان مي‌توانند واحد‌هاي آجرپزي خود را صنعتي کرده و به توليد مصالح صنعتي اقدام کنند.

3 سال است كه منتظر گاز هستم

يکي ديگر از آجرپزان قم که کوره وي صنعتي و به قول خودش آلايندگي ندارد در گفتگو با خبرنگار ما با اشاره به گراني سوخت گفت: خود من در حال حاضر نزديک به 12 ميليون تومان خشت نپخته دارم که به علت گران شدن سوخت توان پخت آن را ندارم.

عباس کلهري با اشاره به پيشنهاد دريافت وام به کوره پز‌ها ابراز داشت: وام هم که بدهند بالاخره بايد آن را پرداخت کنيم. وقتي درحال حاضر به علت گراني کسي آجر ما را خريداري نمي‌کند ما چگونه مي‌توانيم وام دريافتي را باز پرداخت کنيم.

وي با اشاره به اين كه آجر توليدي وي کاملا صنعتي است ادامه داد: حتي ما هم که توليد صنعتي داريم دچار مشکلات فراواني شده‌ايم.

کلهري با اشاره به اين كه براي دريافت گاز براي کارخانه خود اقدام کرده است گفت: نزديک به 3 سال است که براي دريافت گاز اقدام کرده‌ام و حتي براي کارخانه لوله کشي گاز هم انجام داده‌ام اما با گذشت 3 سال هنوز هم نتوانسته‌ام گاز دريافت کنم.

افزايش ناگهاني سوخت براي كوره پزان يك شوك بود

يکي ديگر از کوره پزان قمي نيز که خواست نامش ذكر نشود ابراز داشت: من در حال حاضر تنها 16 کارگر بيمه شده دارم که با وضعيت به وجود آمده توان پرداخت حقوق آنها را نداشته و در آينده مجبورم برخي از آنان را علي رغم ميلم اخراج کنم.

وي ادامه داد: قول‌هايي براي دادن گاز به کوره پز‌ها داده شده بود که هم اکنون با گذشت زمان عملي نشده است.

اين كوره‌پز با اشاره به اين كه هزينه سوخت وي به طور ميانگين در ماه 50 ميليون تومان افزايش يافته است گفت: اين افزايش را با هيچ وام و اعتباري نمي‌توان جبران کرد.

وي از پلکاني بودن قيمت سوخت و عدم اجراي اين طرح براي کوره پزان گفت و ابراز داشت: ما نمي‌دانستيم قرار است سوخت اينقدر هدفمند شود و در حالي که براي سوخت‌هايي مانند بنزين و گاز درصد کمي گران شد قيمت سوخت کوره‌هاي آجرپزي ناگهان 21 برابر افزايش يافت که اين براي کوره پزان يک شوک بود.

اين آجرپز قمي در ادامه با اشاره به استفاده از مصالح صنعتي، اين طرح را مفيد دانست و ابراز داشت: اين طرح اگر با کار‌شناسي اجرا شود براي جامعه مفيد است.

اين كوره‌پز قمي ادامه داد: در حالي كه براي ساخت هر خانه، تنها 20 ميليون تومان وام پرداخت مي‌شود و يا خانه‌هايي که بدون وام ساخته مي‌شوند و يا ساختمان سازي‌هايي که در روستا‌ها انجام مي‌شود هيچ يک به علت گراني مصالح ساختماني نوين توان خريد آن را ندارند.

وي نيز مانند ديگر کوره پزان از عمر خود که در اين شغل سپري شده است گفت و بيان داشت: چه کسي مي‌تواند پاسخگوي امرار معاش خانواده کوره پزان باشد.

يك ميليارد و 300 ميليون تومان خشت خام پخته نشده در کوره‌هاي آجرپزي قم

اين كوره‌پز قمي ادامه داد: در حال حاضر نزديک به يك ميليارد و 300 ميليون تومان خشت خام پخته نشده در کوره‌هاي آجرپزي قم سرگردان است و هيچکس نيز پاسخگوي ضرري که متوجه کوره پزان شده نيست.

وي در ادامه قاطعانه بيان کرد: اگر واقعا و به شکل جدي به مشکلات کوره پزان رسيدگي نشود برخي از کوره پزان و کساني که امرار معاش آنها از اين راه بوده است واقعا ذليل خواهند شد.

 استفاده از مصالح نوين نيازمند فرهنگ سازي است

رئيس اتحاديه صنف کوره پزان قم در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما با مفيد ارزيابي کردن طرح هدفمند کردن يارانه‌ها، به مشکلات کوره پزان پس از اجراي اين طرح اشاره کرد و بيان داشت: قبل از اجراي اين طرح نفت کوره با مبلغ ليتري 94 ريال در اختيار کوره پزان قرار مي‌گرفت اما درحال حاضر با ليتري 2 هزار ريال عرضه مي‌شود که اين امر باعث صدمات فراواني به کوره پزان شده است.

اکبر هدايت نيا با اشاره به اين كه در حال حاضر 570 واحد آجرپزي در قم فعاليت مي‌کند ابراز داشت: به طور ميانگين در هر کوره آجرپزي 10 خانواده مالکيت دارند که با توجه به گران شدن نفت کوره مشکلات فراواني براي اين خانواده‌ها به وجود آمده است.

وي همچنين با اشاره به اين كه برخي اعلام مي‌کنند که در ساختمان سازي بايد از مصالح نوين و صنعتي استفاده شود بيان کرد: بايد براي فرهنگ سازي در اين زمينه اقدامات بنيادي صورت گيرد.

رئيس اتحاديه صنف کوره پزان قم با بيان اين كه کساني که بر اين کار پافشاري دارند بايد به اين نکته توجه داشته باشند که با اين شعار، تکليف آجرپز‌ها چه مي‌شود بيان کرد: بايد اولويت توليد اين گونه مصالح نيز با آجرپز‌ها باشد تا آنان بتوانند با دريافت اعتبارات لازم و کافي به توليد صنعتي اقدام کنند.

هدايت‌نيا با اشاره به اين كه کوره آجرپزي مغازه نيست اظهار داشت: فعاليت کوره‌هاي آجرپزي به گونه‌اي نيست که بتوان به راحتي آن را تغيير کاربري دارد و به شغل ديگري مشغول شد و براي اين کار اعتبار زيادي لازم است که تهيه آن از عهده کوره پزان خارج است.

بيش از 6 هزار خانوار در قم به طورمستقيم از طريق توليد آجر تأمين درآمد مي‌کنند

وي با بيان اين كه کمترين سابقه کاري مربوط به کوره پزان30 سال است ابراز داشت: در حال حاضر با توجه به گران شدن نفت کوره و همچنين‌ترغيب افراد به استفاده از مصالح صنعتي سرمايه‌هاي کوره پزان و همچنين عمري را که براي اين کار صرف کرده‌اند از دست رفته است.

رئيس اتحاديه صنف کوره پزان قم ادامه داد: درحال حاضر در قم، بيش از 6 هزار خانوار به طورمستقيم درآمد خود را از طريق توليد آجر در کوره‌هاي آجرپزي تأمين مي‌کنند که با توجه به مشکلاتي که به وجود آمده سرنوشت اين خانواده‌ها در‌هاله‌اي از ابهام قرار گرفته است.

هدايت‌نيا به راه حل‌هايي براي حل مشکلات به وجود آمده اشاره کرد و گفت: مسئولين مي‌توانند کوره‌ها را به قيمت روز از کوره پزان خريداري کنند و يا اين كه سوخت گاز را در اختيار کوره پزان قراردهند تا آنها بتوانند به فعاليت‌هاي خود ادامه دهند و يا اين كه اعتبارات لازم جهت صنعتي شدن و يا تغيير کاربري را در اختيار آنان قراردهند.

امكانات تغيير كاربري بايد در اختيار قرار گيرد

 

 

نايب رئيس صنف لوازم و مصالح ساختماني نيز در رابطه با استفاده از مصالح صنعتي در ساختمان سازي درگفت‌و‌گو با خبرنگار ما ابراز داشت: جمع کردن يکدفعه آجرپز‌ها با توجه به اين كه برخي از آنان عمري را صرف اين کار کرده و هزينه زيادي را پرداخت کرده‌اند و چندين کارگر در حال کاردارند منطقي نخواهد بود.

ابوالفضل صبوري افزود: بايد امکاناتي در اختيار اين صنف قرارگيرد تا آنان بتوانند کوره‌هاي خود را تغييرکاربري داده و به شغل ديگري مشغول شوند.

وي در ادامه درباره تهيه مصالح ساختمان نوين توسط اين صنف گفت: درحال حاضر مصالح ساختماني نوين از شهرهايي مانند اصفهان به استان وارد مي‌شود.

نايب رئيس صنف لوازم و مصالح ساختماني با اشاره به اين كه در حال حاضر 300 مصالح فروش عضو اين صنف هستند گفت: براي استفاده از مصالح ساختماني نوين بايد ابتدا در اين زمينه کار کار‌شناسي، فرهنگ سازي و آموزش‌هاي لازم صورت گيرد در غير اين صورت اين كه بخواهند در مدت زمان کوتاه از ساخت ساختمان‌ها با مصالح ساختماني سنتي جلوگيري کنند امکان پذير نيست.

با توجه به اين مشکلات و در ابهام قرار داشتن سرنوشت آجرپزان قمي، رئيس شوراي شهر قم بدون ارائه راه‌حلي مناسب براي هزاران نفري که از طريق تعطيلي کوره‌هاي آجرپزي بيکار مي‌شوند در يکي از سخنراني‌هاي خود با استقبال از تعطيلي کوره‌هاي آجرپزي مي‌گويد: بايد براي جمع آوري کوره پز‌ها از سطح و حاشيه شهر فکر اساسي شود و به حمدالله با اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها و گران شدن سوخت، تعداد بسياري از آنها در حال جمع شدن مي‌باشند و بايد براي تغيير کاربري و جايگزيني مشاغل مناسب با آنها فکر شود.

كوره‌پزان بايد مجبور به استقرار در شهرك محمودآباد شوند

رئيس سازمان صنايع و معادن استان قم نيز درباره سرنوشت آجرپزان قمي در گفت‌و‌گو با خبرنگار ما در قم اظهار داشت: توليدات کوره پزان با مصرف انرژي زيادي همراه است در حالي كه با صنعتي شدن و جمع‌آوري کوره‌هاي آجرپزي در مصرف انرژي صرفه جويي مي‌شود.

مجيد آوري‌فرد در ادامه درباره علت توجه نكردن به درخواست کوره پزان براي دريافت گاز گفت: ما گاز را در اختيار آنان قرار نمي‌دهيم تا از اين طريق آنان مجبور شوند کوره‌هاي خود را تعطيل کرده و با تجيمع با ديگر کوره پزان در شهرک صنعتي محمود آباد مستقر شوند.

رئيس سازمان صنايع و معادن استان قم با اشاره به احداث شهرک محمود آباد جهت استقرار کارخانه‌هاي آجرپزي و ديگر کارخانه‌هاي توليد کاني‌هاي غير فلزي گفت: کوره‌پزها مي‌توانند در قالب شرکت‌هاي تعاوني به شکل تجميع يافته اقدام به احداث کارخانه آجرسازي صنعتي کنند.

وي در ادامه تأكيد کرد: اين افراد مي‌توانند حتي براي ديگر توليد مصالح ساختماني غير از آجر نيز اقدام کنند.

آوري فرد درباره درخواست اين افراد براي وام‌هاي طولاني مدت و با سود کم هرچند که درباره ميزان اعتبار و سود آن سخني نگفت اما اظهار داشت: چنانچه اين افراد بخواهند با يکديگر تجميع کنند و درخواست احداث کارخانه داشته باشند و پروانه‌هاي کوره‌هاي سنتي خود را باطل کنند اين سازمان آمادگي پرداخت تسهيلات را دارد.

سرنوشت کوره‌هايي که خاموش مي‌شوند چه خواهد شد

هرچند که کوره‌هاي سنتي داراي اتلاف انرژي بالايي و از سوي ديگر بر محيط زيست نيز تأثيرگذارند اما آيا تنها با اين شعار‌ها مي‌توان عده فراواني را که سال‌هاي سال به اين شغل اشتغال داشته‌اند و افراد زيادي که از اين طريق امرار معاش مي‌کنند را بدون برنامه‌ريزي دقيق بيکار کرد.

با توجه به اين كه برخي از اين افراد توانايي مالي بالايي نداشته و همچنين از سود بالاي وام‌ها و ميزان کم آن نيز شاکي هستند چنانچه وام و تسهيلاتي نيز دريافت کنند، تا احداث کارخانه و بهره‌برداري از آن چه کسي پاسخگوي تأمين مايحتاج هزاران کارگري که در ا‌ين مدت بيکار مي‌شوند است در حالي كه معلوم نيست بعد از راه‌اندازي کارخانه از اين کارگران استفاده شود و معلوم نيست در اين ميان سرنوشت کوره‌هايي که خاموش مي‌شوند و سرمايه عمر کوره پزان است چه خواهد شد.

 

telegram 19dey.com
رضا    8 فروردین 1391 10:09
به نظر من کوره های آجر پزی ورودی شهر قم را بسیار زشت و زننده کرده است و باید جمع آوری کوره ها زودتر از این ها صورت می گرفت. تا انجا که من اطلاع دارم خیلی از کوره ها سالیان سال است که بدون تولید می باشند و پاتوقی برای بعضی از افراد ناباب شده است و صاحبان این کوره ها با همدستی بعضی از عوامل سهمیه نفت خود را غیر قانونی دریافت کرده و آن را به صورت قاچاق به نرخ آزاد به فروش می رسانند وبرای هر تانکر نفت نزدیک به دو میلیون تومان سود غیر قانونی می گیرند و جای سوال است که چرا در این مورد تعزیرات و دیگر دستگاهها دست روی دست گذاشته و سکوت اختیار کرده اند.
  • 0

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 1
همه مطالب تاریخ: ١٠-١١-١٣٨٩, ١٣:٢٢

   

پر مبحث ترین ها