سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

سال آینده انفجار زیرمیزی را شاهد خواهیم بود

انتظار آن بود كه زمان رسیدگی به مباحث سلامت در صحن مجلس اگر تكریمی از جامعه پزشكی صورت نمی‌گیرد حداقل حرمت شكنی هم نشود...به شما تعهد می‌دهم سال آینده انفجار زیرمیزی را خواهیم داشت و دود نابسامانی‌های تعرفه‌ای به چشم مردم خواهد رفت.
قائم مقام سازمان نظام پزشكی كشور در پی سلب اختیار این سازمان در تعیین تعرفه‌های درمان بخش غیردولتی در برنامه پنجم توسعه، گفت: به شما تعهد می‌دهم سال آینده انفجار زیرمیزی را خواهیم داشت و دود نابسامانی‌های تعرفه‌ای به چشم مردم خواهد رفت.

دكتر علیرضا زالی در گفتگو با ایسنا، گفت: اگر كسی ادعا می‌كند می‌تواند با نظارت، اقدامات مربوط به تعرفه‌های درمان را كنترل كند، مطمئن باشد كه تنها ارتباطات مالی را به سمت زیرمیزی و غیرشفاف منتقل خواهد كرد. شرایط و بضاعت نظارت در عرصه سلامت كشور را می‌شناسیم و می‌دانیم چنین امری تقریبا غیرمحتمل است.

وی با اشاره به مصوبات مجلس در قالب مواد لایحه برنامه پنجم توسعه و سلب اختیار از سازمان نظام پزشكی در تعیین تعرفه‌های درمان بخش خصوصی، گفت: به نظر می‌رسد در اثنای بررسی مواد لایحه توسعه پنجم متاسفانه برخی حواشی مطرح در جلسه هتك حرمت جامعه پزشكی را سبب شد و ابهامات بسیار فراوانی به جامعه پزشكی انتساب داده شد.

وی ادامه داد: این امر موجب تاسف است، انتظار آن بود كه زمان رسیدگی به مباحث سلامت در صحن مجلس اگر تكریمی از جامعه پزشكی صورت نمی‌گیرد حداقل حرمت شكنی هم نشود.

زالی قانون سازمان نظام پزشكی را تجربه نوین مدیریتی در نهاد تصمیم‌سازی كشور عنوان كرد و افزود: این قانون در سال‌های اولیه استقرار خود است و به عنوان مدل جدیدی در عرصه سیاست‌گذاری حاكمیتی طراحی شده بود تا بخشی از اختیارات به یك واحد صنفی مردم نهاد منتقل كنیم. جای تاسف است كه بند «ك» ماده 3 قانون سازمان نظام پزشكی به عنوان نقطه گرانیگاه آن به راحتی پس از شش سال حذف شود. این در حالیست كه قانون نظام پزشكی، قانونی است كه اقدامات كارشناسی آن ساعت‌ها در مجلس وقت، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام طی شده بود.

وی با تاكید بر آنكه قوانین توسعه‌ای كشور باید در راستای هم‌افزایی قوانین موجود كشور باشد، نه حذف بخشی از یك قانون دائمی، افزود: وقتی كه هنوز در بخش بهداشت و درمان به قوانین سال 1334 استناد می‌شود، چطور می‌توان یك قانون را پس از شش سال مخدوش كرد؟ قانون سازمان نظام پزشكی قانونی مترقی و موجب اقبال جامعه پزشكی بود.

زالی در پاسخ به برخی اظهارات مبنی بر تعیین تعرفه درمان غیردولتی در فضایی غیركارشناسی از سوی سازمان نظام پزشكی، گفت: قانون سازمان نظام پزشكی مبانی تعرفه‌گذاری را در بخش غیردولتی تعیین كرده و مبتنی بر بند هشت ماده یك قانون بیمه خدمات همگانی كشور است. بنابراین سازمان نظام پزشكی نمی‌تواند به صورت غیركارشناسی تعرفه تعیین كند. تكلیف سازمان‌های بیمه‌گر و شورای عالی بیمه در این زمینه نیز مشخص است.

وی در این باره ادامه داد: اگر برخی تصور می‌كردند سازمان نظام پزشكی در مواردی به این مبانی كارشناسی توجه نكرده می‌توانند اثبات كنند و مساله را حل و فصل كنند؛ هر چند كه ما معتقدیم این گونه نبوده و مبانی تعرفه‌گذاری مورد توجه واقع شده است. در مجموع سازمان نظام پزشكی هر چند صنف است، اما یك صنف آزاد نیست و تمام منتخبان آن از فیلترهای نظارتی عبور می‌كنند و تمام مراجع نظارتی رسمی كشور در انتخابات این سازمان مشاركت فعال دارند. همچنین به دلیل اهمیت موضوع باید برای منتخبان نظام پزشكی اعتبارنامه صادر شود. حكم رییس این سازمان را نیز رییس جمهور به عنوان بالاترین مقام اجرایی كشور تنفیذ می‌كند.

قائم مقام سازمان نظام پزشكی افزود: از طرف دیگر برای اینكه این صنف رها نشود قانونگذار مكانیسم‌های نظارتی خاصی را طراحی كرده است؛ به طوری كه نماینده رییس قوه قضائیه، نماینده وزیر بهداشت و دو نماینده ناظر از مجلس در جلسات شورای عالی نظام پزشكی حضور دارند و وزیر بهداشت و معاونان وی هر زمانی كه بخواهند می‌توانند در این جلسات شركت كنند. بنابراین سازمان نظام پزشكی، رها نیست و جلسات شورای عالی نظام پزشكی در حلقه نظارتی مورد تایید نظام برگزار می‌شود.

وی به مصوبه اخیر مجلس مبنی برحذف اختیار سازمان نظام پزشكی در تعیین تعرفه‌های درمان غیردولتی در برنامه پنجم توسعه اشاره كرد و گفت: اگر این مصوبه در سال‌های اول و دوم این قانون تصویب شده بود به دلیل مشكلات مربوط به آن زمان شاید مفهومش آن بود كه دستگاه‌های اجرایی با سازمان به مشكل برخورده‌اند؛ اما اكنون كه سازمان در اوج تعامل با وزارت بهداشت قرار دارد واقعا اقدام به این امر جای نگرانی دارد.

زالی به هماهنگی سازمان نظام پزشكی با وزارت بهداشت در تعیین تعرفه‌های درمان در سال جاری اشاره كرد و افزود: از آنجا كه وزارت بهداشت با افزایش K جراحی طی امسال مخالف بود سازمان نیز برای دومین سال K جراحی در بخش غیردولتی را افزایش نداد؛ این درحالیست كه تمام بیمارستان‌های خصوصی حداقل 10 درصد افزایش K جراحی را خواستار بودند. همچنین شورای عالی سازمان به این جمع‌بندی رسید كه با اجرای برنامه هدفمند كردن یارانه‌ها ممكن است بخش غیردولتی در تعیین ساز و كارهای اقتصادی با مشكل مواجه شود، بنابراین برای 4 ماه نخست سال تعیین تعرفه صورت گرفت و مقرر شد تعرفه‌های هشت ماه بعد متناسب با شرایط اقتصادی جامعه طراحی شود، اما به دلیل جلوگیری از شوك‌های نابهنگام اقتصادی و علیرغم تمام محاسبات، شورای عالی تصویب كرد كه امسال هیچ تغییر تعرفه‌ای صورت نگیرد.

وی ادامه داد: همچنین با درك معذوریت‌های دولت و دستگاه‌های اجرایی، سازمان نظام پزشكی پیشنهاد داد كه برای سال 90 تیم كارشناسی مشترك میان وزارتخانه‌های رفاه و بهداشت و سازمان نظام پزشكی در فضایی كارشناسی تشكیل و تعرفه‌های درمان با نگاه به قانون هدفمند كردن یارانه‌ها طراحی شود كه مردم آسیب نبینند. حال جای این سوال است؛ صفنی كه این گونه با دستگاه‌های اجرایی همراهی می‌كند آیا شایسته آن بود كه به این صورت در مجلس و با رای‌گیری چند ثانیه‌ای اختیار مهمی از وی سلب شود؟

به گفته زالی، برای حل مشكل مربوط به عدم اجرای تعرفه‌های تصویبی سازمان از سوی برخی واحدهای غیردولتی، سازمان در ابتدای سال بخشنامه‌ای به روسای سازمان‌های نظام پزشكی سراسر ابلاغ كرد كه با معاونین درمان دانشگاه‌های سراسر استان‌ها همكاری كنند و موارد تخلف از عبور خطوط قرمز نظام پزشكی را مطرح كنند. امسال نیز به منظور افزایش انتظام تعرفه‌ها، معاونت انتظامی سازمان بخش ویژه‌ای را به این امر اختصاص داده تا پرونده‌های مربوط به تعرفه‌های غیردولتی خارج از نوبت رسیدگی شود.

قائم مقام سازمان نظام پزشكی گفت: با فرض اینكه تعرفه‌های بخش غیردولتی از سوی سازمان تعیین نشود مطمئن باشید هیچ گونه انتظام تعرفه‌ای در بخش غیردولتی حاكم نخواهد بود. از آنجا كه چگونگی نظارت و مجموعه مكانیسم‌های نظارتی موجود در عرصه سلامت كشور را می‌شناسیم با سلب اختیار نظام پزشكی در تعیین تعرفه‌ها، دو اتفاق خواهد افتاد؛ ابتدا آن كه ممكن است تعرفه‌های غیردولتی را بخشی دولتی اعلام و بخش غیردولتی ظاهرا بپذیرد اما ما به تفاوتی كه سقف و خط قرمزی ندارد از مردم و از طریق زیرمیزی دریافت كند. مطمئنیم این اقدام به غیرشفاف شدن ارتباطات مالی میان مردم و بخش غیردولتی و گسترش زیرمیزی در بخش دولتی و غیردولتی منجر خواهد شد. ضمن اینكه در این میان سازمان نظام پزشكی هیچ قدرت ابتكاری برای برخورد با این مساله نخواهد داشت.

وی ادامه داد: نكته دوم آن است كه طی شش سال اخیر بحث انتظام تعرفه‌ای در بخش غیردولتی با تلاش سازمان نظام پزشكی و همراهی و هماهنگی وزارتخانه‌های بهداشت و رفاه در حال انجام بوده است. اگر امروز سازمان نظام پزشكی حذف شود و به یك مرجع صد در صد تشریفاتی تنزل یابد این انتظام تعرفه‌ای به نابسامانی تعرفه‌ای تبدیل می‌شود و مطمئنا بازنده اصلی در این میان مردم خواهند بود. اگر امروز نظام پزشكی می‌تواند با متخلفان برخورد كند در آینده این قدرت سلب خواهد شد. با این اقدام، مطلقا پرداخت از جیب مردم در بخش غیردولتی كمتر نخواهد شد؛ چرا كه با حذف نظام پزشكی عملا در واقعیت اجتماعی موجود، این امر را به بازار عرضه و تقاضا سپرده‌ایم.

زالی به صدور پروانه مطب‌ها در سازمان نظام پزشكی اشاره كرد و گفت: آیا صنفی كه می‌تواند پروانه مطب به عنوان یكی از اسناد معتبر كشوررا صادر كند و پس از گذشت شش سال از تصویب یك قانون به جای حل كردن مسایل و فكر كردن به تعالی قانون، باید با پاك كردن صورت مساله، بخش مترقی قانون را حذف كرد؟ با فرض محال این كه سازمان نظام پزشكی نتوانسته به وظایف قانونی خود عمل كند باید گفت كه آیا با حذف ماده قانونی این امر محقق می‌شود یا باید با جلسات كارشناسی مشكلات را حل كرد؟

زالی در پایان گفت: در شرایطی كه تعرفه‌های درمان بخش دولتی به جای فروردین ماه، مرداد ماه آن هم با رشد بسیار مختصر اعلام می‌شود آیا این سیستم می‌تواند با این بضاعت در بخش غیردولتی تعرفه تعیین كند. در مجموع لازم است واقعیت‌های موجود جامعه را در نظر گرفت.
telegram 19dey.com
مهدي رمضاني    23 آذر 1389 11:54
باسلام و خسته نباشي
از اينكه روزنامه 19دي را مي‌توان در اينترنت مطالعه كرد خيلي خوبه.
  • 0
مهدي رمضاني    23 آذر 1389 11:55
باسلام و خسته نباشي
از اينكه روزنامه 19دي را مي‌توان در اينترنت مطالعه كرد خيلي خوبه.
  • 0

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 2
همه مطالب تاریخ: ٢٢-٠٨-١٣٨٩, ٢٠:۵۶

   

پر مبحث ترین ها