سایت خبری تحلیلی 19دی آنلاین

حق بیمه کارگران ساختمانی تقسیط می شود

حق بیمه قابل پرداخت برای هر واحد ساختمانی به ازای هر پروانه ساختمانی بر اساس حاصل ضرب نرخ حق بیمه در متراژ زیربنای مندرج در استعلام، محاسبه و در صورت عدم توانایی متقاضی در پرداخت یکجای حق بیمه ساختمانی، با اخذ بخشی از حق بیمه و تقسیط مانده آن، گواهی مربوطه بابت صدور پروانه ساختمانی به شهرداری مربوطه صادر می شود.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی از تقسیط حق بیمه کارگران ساختمانی خبر داد.

سید تقی نوربخش افزود: متقاضیان پروانه ساختمانی می توانند با پیش پرداخت یک سوم حق بیمه ساختمانی، مانده حق بیمه را در 6 قسط پرداخت کنند.
وی اظهارداشت: طبق ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی، کارگران ساختمانی در مواردی که انجام امور ساختمانی مستلزم اخذ پروانه باشد، مراجع مربوطه مکلفند صدور پروانه را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر متر مربع لحاظ نمایند.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی گفت: بر اساس ماده 5 آیین نامه اجرایی مواد 3 و 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی ، مراجع صادر کننده پروانه ساختمانی مکلفند به منظور تامین سهم کارفرمایی حق بیمه کارگران ساختمانی، پس از دریافت رسید پرداخت حق بیمه، نسبت به صدور پروانه ساختمانی اقدام نمایند.

نوربخش خاطرنشان کرد: حق بیمه قابل پرداخت برای هر واحد ساختمانی به ازای هر پروانه ساختمانی بر اساس حاصل ضرب نرخ حق بیمه در متراژ زیربنای مندرج در استعلام، محاسبه و در صورت عدم توانایی متقاضی در پرداخت یکجای حق بیمه ساختمانی، با اخذ بخشی از حق بیمه و تقسیط مانده آن، گواهی مربوطه بابت صدور پروانه ساختمانی به شهرداری مربوطه صادر می شود.

به گزارش ایرنا، وی بیان کرد: بند 89 قانون بودجه سال 92 کل کشور در ارتباط با توقف پرداخت حق بیمه ساختمانی در زمان صدور پروانه ساختمانی، صرفا تا 9 ماهه سال 92 قابلیت اجرایی داشته و در سال جاری تنفیذ نشده است.

مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی تصریح کرد: نحوه محاسبه و وصول حق بیمه ساختمانی متقاضیان پروانه ساختمانی از سال 93 با توجه به قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مصوب 8/9/86 و اصلاحات بعدی آن انجام و مراتب برای اجرای دقیق قانون به واحدهای اجرایی ابلاغ شده است.
telegram 19dey.com

شبکه خبری

نسخه قابل چاپ:
تعداد نظرات: 0
همه مطالب تاریخ: ٢۴-٠٢-١٣٩٣, ١۴:١٢

   

پر مبحث ترین ها