خبر اول
اموال
اموال حسین هدایتی برای پرداخت بدهی هایش، گم شد!؟ 6 مهر 1399
اموال حسین هدایتی برای پرداخت بدهی هایش، گم شد!؟

اموال حسین هدایتی برای پرداخت بدهی هایش، گم شد!؟

19 دی: در حالی که حسین هدایتی در حکم صادره از دادگاه به تحمل ۲۰ سال حبس و محرومیت دائم از بکارگیری خدمات دولتی و رد مال معادل ۴ هزار و ۸۸۹ میلیارد و ۳۹۵ میلیون ریال به نفع بانک سرمایه محکوم شده اطلاعات خبرنگار ما حاکیست که ایشان که اکنون در حال گذراندن ایام محکومیتش است علی رغم داشتن دارایی نسبت به رد مال اقدامی ننموده است.