خبر اول
بانوان
 فضاهای تفریحی و ورزشی برای بانوان در قم باید توسعه یابد 5 تیر 1399
فضاهای تفریحی و ورزشی برای بانوان در قم باید توسعه یابد

فضاهای تفریحی و ورزشی برای بانوان در قم باید توسعه یابد

19 دی: استاندار قم بر توسعه فضاهای تفریحی و ورزشی برای بانوان در قم تأکید کرد و گفت: باید حمایت اجتماعی از دختران آسیب پذیر در دستور کار دستگاه‌های فرهنگی قرار گیرد.