خبر اول
تل آویو
خبری یافت نشد.
خبر فوری
کار برخی افراد در هتک حرمت رئیس‌جمهور غلط بود