خبر اول
توزیع
نیاز به 8 هزار هواپیما برای توزیع واکسن کرونا در جهان 20 شهریور 1399
نیاز به 8 هزار هواپیما برای توزیع واکسن کرونا در جهان

نیاز به 8 هزار هواپیما برای توزیع واکسن کرونا در جهان

19 دی: براساس گزارش انجمن بین‌المللی صنعت هوایی، حمل واکسن کرونا در سراسر جهان به زودی به "بزرگترین چالش حمل و نقل" تبدیل می‌شود.