خبر اول
تویسرکان
کارگر افغان، عامل قتل‌عام خانوادگی در تویسرکان 30 آذر 1399
کارگر افغان، عامل قتل‌عام خانوادگی در تویسرکان

کارگر افغان، عامل قتل‌عام خانوادگی در تویسرکان

19 دی: کارگری که به اتهام قتل خانواده‌ام دستگیر شده، چند سال است که کارگر ماست. مادرم خیلی به او محبت می‌کرد. خیلی وقت‌ها زمانی که میهمان داشتیم، اول غذای این کارگر تبعه افغان را می‌داد. پدر و مادرم خیلی وقت‌ها بیشتر از اعضای خانواده به فکر کارگران بودند.