خبر اول
حسین فلاح جوشقانی، معاون وزیر ارتباطات، همراه اول، ایرانسل
خبری یافت نشد.