خبر اول
حشمت الله فلاحت پیشه، قطعنامه ضد ایرانی، شورای حکام، اسرائیل
خبری یافت نشد.