خبر اول
حقوق
توضیحات شریعتمداری درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان 25 شهریور 1399
توضیحات شریعتمداری درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

توضیحات شریعتمداری درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان

19 دی: وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: اقدامات اولیه برای همسان‌سازی حقوق بازنشستگان کشوری صورت گرفته و امید است، در مهرماه احکام مربوط به این بخش صادر شود، به گونه‌ای که حداقل پرداختی به بازنشستگان پس از همسان‌سازی حقوق کمتر، تنها ۱۰ درصد از حقوق شاغلان همانند باشد.