خبر اول
حمله، سپاه پاسداران، ایران، کردستان عراق، حزب کومله
خبری یافت نشد.
خبر فوری
کار برخی افراد در هتک حرمت رئیس‌جمهور غلط بود