خبر اول
رئیس‌جمهوری آمریکا، دونالد ترامپ، تحریم، چین، آمریکا
خبری یافت نشد.