خبر اول
رامهرمز
تایید رسمی اقدام به خودکشی ۶ دانش آموز در رامهرمز 29 آبان 1399
تایید رسمی اقدام به خودکشی ۶ دانش آموز در رامهرمز

تایید رسمی اقدام به خودکشی ۶ دانش آموز در رامهرمز

19 دی: با وجود تکذیب فرماندار رامهرمز، استاندار خوزستان ۶ مورد اقدام به خودکشی دانش آموزان در شهرستان رامهرمز را تائید کرد.