خبر اول
سئول
کره‌جنوبی به دنبال تسویه بخشی از بدهی نفتی با تجهیزات پزشکی 2 شهریور 1399
کره‌جنوبی به دنبال تسویه بخشی از بدهی نفتی با تجهیزات پزشکی

کره‌جنوبی به دنبال تسویه بخشی از بدهی نفتی با تجهیزات پزشکی

19 دی: سئول که تاکنون به بهانه‌های مختلف از پرداخت طلب نفتی ایران خودداری کرده، به گفته رییس اتاق مشترک بازرگانی ایران و کره‌جنوبی این بار پیشنهاد ارسال تجهیزات پزشکی در ازای بخشی از بدهی‌ها به ایران را مطرح کرده که البته هنوز تهران به آن پاسخ مثبت نداده است.