خبر اول
سامسونگ
رئیس کارخانه سامسونگ درگذشت 4 آبان 1399
رئیس کارخانه سامسونگ درگذشت

رئیس کارخانه سامسونگ درگذشت

19 دی: خبرگزاری فرانسه خبر داد که لی کان هی، رییس کارخانه سامسونگ در سن ٧٨ سالگی درگذشت.