خبر اول
سخنگوی وزارت امور خارجه، سید عباس موسوی، تحریم، آمریکا، ونزوئلا، ایران
خبری یافت نشد.