خبر اول
سلاح
گفت‌وگو با برخی کشورها برای خرید و فروش سلاح 5 آبان 1399
گفت‌وگو با برخی کشورها برای خرید و فروش سلاح

گفت‌وگو با برخی کشورها برای خرید و فروش سلاح

19 دی: گفت و گوها در مرحله ای است که نمی توان نامی از هیچ کدام از این کشورها برد، قراردادها هنوز قطعی نشده است اما گفت و گوها از طریق وزارت دفاع در حال انجام است که در صورت به نتیجه رسیدن از طرف خودشان اعلام می شود.