خبر اول
شیراز
انهدام و دستگیری تیم منافقین در شیراز 26 تیر 1399
انهدام و دستگیری تیم منافقین در شیراز

انهدام و دستگیری تیم منافقین در شیراز

19 دی: تیم اقدامی سازمان تروریستی منافقین که به منظور انجام عملیات ایذائی وارد استان فارس شده بود توسط سازمان اطلاعات سپاه شناسایی و منهدم و اعضای آن دستگیر شدند.