خبر اول
فیسبوک
ممنوعیت تبلیغ سلاح در فیسبوک به دلیل مراسم بایدن 28 دی 1399
ممنوعیت تبلیغ سلاح در فیسبوک به دلیل مراسم بایدن

ممنوعیت تبلیغ سلاح در فیسبوک به دلیل مراسم بایدن

19 دی: تبلیغ سلاح و تجهیزات حفاظتی در فیسبوک تا ۲ روز بعد از تحلیف بایدن ممنوع شد.