خبر اول
محمدجواد-ظریف-وزیر-امور-خارجه-ایران-شورای-امنیت
ظریف، شورای امنیت را خلع سلاح کرد 11 تیر 1399
ظریف، شورای امنیت را خلع سلاح کرد

ظریف، شورای امنیت را خلع سلاح کرد

19 دی: سخنرانی روز گذشته (سه شنبه) وزیر خارجه کشورمان در شورای امنیت اینبار رنگ و بوی خاصی داشت. او همیشه مقتدارنه سخنرانی کرده است. اما اینبار جنس آن متفاوت بود. منطق، اقتدار، تهدید، صلح و لبخندی تحقیر آمیز به اعضای شورا، و در نهایت از مواضع بالا هر آنچه که بر سر ایران گذشت را با مستندات به جامعه جهانی تقدیم کرد .