خبر اول
مسجدالحرام
عمره مفرده برای زائران خارجی تعلیق شد 1 دی 1399
عمره مفرده برای زائران خارجی تعلیق شد

عمره مفرده برای زائران خارجی تعلیق شد

19 دی: با کشف گونه جهش یافته ویروس کرونا در انگلیس، عربستان سعودی بار دیگر عمره مفرده برای زائران خارجی را به حالت تعلیق درآورد.

اقامه نماز طلب باران در مسجدالحرام 30 آبان 1399
اقامه نماز طلب باران در مسجدالحرام

اقامه نماز طلب باران در مسجدالحرام

برخورد خودرو با درب مسجدالحرام! 10 آبان 1399
برخورد خودرو با درب مسجدالحرام!

برخورد خودرو با درب مسجدالحرام!

اقامه نماز جماعت پس از 7 ماه در مسجدالحرام 27 مهر 1399
اقامه نماز جماعت پس از 7 ماه در مسجدالحرام

اقامه نماز جماعت پس از 7 ماه در مسجدالحرام