خبر اول
نروژ
مرگ بیش از 20 نفر پس از تزریق واکسن فایزر در نروژ 26 دی 1399
مرگ بیش از 20 نفر پس از تزریق واکسن فایزر در نروژ

مرگ بیش از 20 نفر پس از تزریق واکسن فایزر در نروژ

19 دی: بنابر اعلام وبسایت آژانس دارویی نروژ، ۲۳ نفر در این کشور پس از دریافت واکسن کرونای فایزر فوت کرده اند.