خبر اول
نمایندگان
توضیح مجلس درباره حق مسکن ۲۰۰میلیونی نمایندگان 17 تیر 1399
توضیح مجلس درباره حق مسکن ۲۰۰میلیونی نمایندگان

توضیح مجلس درباره حق مسکن ۲۰۰میلیونی نمایندگان

19 دی: سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس گفت: مبلغ ۲۰۰ میلیون تومانی که به نمایندگان بابت تأمین مسکن در تهران داده شده است، به صورت وام و تسهیلات بوده و به تدریج از حقوق آنها کاسته خواهد شد.