خبر اول
هندبال
دعوت هندبالیست قمی به تیم ملی 1 دی 1399
دعوت هندبالیست قمی به تیم ملی

دعوت هندبالیست قمی به تیم ملی

19 دی: مجتبی طالبی بازیکن ارزنده تیم هندبال پاس ناجا قم، به اردوی تیم ملی نوجوانان دعوت شد.