خبر اول
هپاتیت
پاسخ وزارت بهداشت به ادعای افزایش هپاتیت در خوزستان 23 دی 1399
پاسخ وزارت بهداشت به ادعای افزایش هپاتیت در خوزستان

پاسخ وزارت بهداشت به ادعای افزایش هپاتیت در خوزستان

19 دی: رئیس اداره بیماری‌های منتقله از آب و غذا وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه افزایش موارد ابتلا به هپاتیت Aدر استان خوزستان گزارش نشده است، گفت: هپاتیتA در ایران یک بیماری اندمیک است و آنگونه نیست که بگوییم مشکل فاضلاب خوزستان منجر به افزایش و طغیان در موارد ابتلا به این بیماری شده است و چنین تصوری درست نیست.