خبر اول
واکسیناسیون
آغاز واکسیناسیون گسترده و رایگان در برابر کرونا در روسیه از مهرماه 11 مرداد 1399
آغاز واکسیناسیون گسترده و رایگان در برابر کرونا در روسیه از مهرماه

آغاز واکسیناسیون گسترده و رایگان در برابر کرونا در روسیه از مهرماه

19 دی: وزیر بهداشت روسیه اعلام کرد که واکسیناسیون گسترده در برابر کرونا در این کشور از اکتبر آغاز می‌شود و واکسن کرونا بدون هزینه و رایگان خواهد بود.